FANDOM


Mirrors

Mirrors ("ミラーズ", phiên âm: "mira-zu") là cách gọi vùng không gian của「Ma Nữ Gương Soi」. Tại đây, người chơi có thể giao chiến với ảo ảnh tổ đội của những người chơi khác.

Điều kiện để khai mở cơ chế này là hoàn thành Chính Truyện - Chương 2.


Các chế độ trong Mirrors

Mirrors Bất Tận
Mirrors Bất Tận ("果てなしのミラーズ") là chế độ chơi mặc định, luôn hoạt động, người chơi có thể tổ chức giao đấu bất cứ lúc nào. Phần câu chuyện của Mirrors ứng với từng「tầng gương」tại đây, và được tiếp diễn khi người chơi càng tiến sâu hơn.

Để thực hiện một trận đấu trong Mirrors Bất Tận sẽ tiêu tốn 1 BP (Battle Point). Mỗi điểm BP sẽ tự động hồi phục sau 60 phút. Vật phẩm「Item BPPotion Thuốc hồi BP」giúp hồi phục đầy đủ điểm BP.

Người chơi có thể chọn một trong ba đối tượng được lựa chọn ngẫu nhiên để giao đấu. Đối tượng giao đấu sẽ được tái lựa chọn lại sau 15 phút. Người chơi có thể sử dụng 1 BP vào「Thay đổi đối tượng (相手変更)」để tái lựa chọn ngay tức thì.

Dù thắng hoặc thua, người chơi vẫn được nhận vật phẩm「Item MirrorsCoin Mirrors Coin」được dùng để đổi sang các vật phẩm khác trong Cửa hàng Mirrors Coin.


Mirrors Ranking
Mirrors Ranking ("ミラーズランキング") là chế độ chơi giao đấu xếp hạng, được mở vào những thời gian nhất định như một sự kiện.

※Xem thêm: Mirrors Ranking


Diễn tập Mirrors
Diễn tập Mirrors ("ミラーズ演習") là chức năng giúp người chơi có thể thử giao đấu với tổ đội của những người khác, với điều kiện đôi bên đang là Support của nhau.

Diễn tập Mirrors không tiêu tốn BP để thực hiện, nhưng yêu cầu người chơi phải đang có tối thiểu 1 BP. Thắng thua tại đây sẽ không được nhận Mirrors Coin hay Mirrors Pt.


Trận đấu trong Mirrors

Những trận đấu trong Mirrors (bao gồm cả「Mirrors Bất Tận」và「Mirrors Ranking」)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.