FANDOM


Mirrors

Mirrors ("ミラーズ", phiên âm: "mira-zu") là cách gọi vùng không gian của「Ma Nữ Gương Soi」. Tại đây, người chơi có thể giao chiến với ảo ảnh tổ đội của những người chơi khác.

Điều kiện để khai mở cơ chế này là hoàn thành Chính Truyện - Chương 2.


Các chế độ trong Mirrors

Mirrors Bất Tận

Tips 21009

Mirrors Bất Tận ("果てなしのミラーズ") là chế độ chơi mặc định, luôn hoạt động, người chơi có thể tổ chức giao đấu bất cứ lúc nào.

Để thực hiện một trận đấu trong Mirrors Bất Tận sẽ tiêu tốn 1 BP (Battle Point). Mỗi điểm BP sẽ tự động hồi phục sau 60 phút. Vật phẩm「Item BPPotion Thuốc hồi BP」giúp hồi phục đầy đủ điểm BP.

Tips 21022

Người chơi có thể chọn một trong ba đối thủ được lựa chọn ngẫu nhiên để giao đấu. Đối thủ giao đấu sẽ được tái lựa chọn lại sau 15 phút. Người chơi có thể sử dụng 1 BP vào「Thay đổi đối thủ (相手変更)」để tái lựa chọn ngay tức thì.

Phần câu chuyện của Mirrors ứng với từng「tầng gương」tại đây, và được tiếp diễn khi người chơi càng tiến sâu hơn. Mỗi tầng gương sẽ ứng với một mốc Điểm Mirrors (ミラーズPt). Điểm này không bị trừ đi khi thua, nhưng thắng giao đấu sẽ giúp tăng nhanh hơn.

Dù thắng hoặc thua, người chơi vẫn được nhận vật phẩm「Item MirrorsCoin Mirrors Coin」được dùng để đổi sang các vật phẩm khác trong Cửa hàng Mirrors Coin.

Ngoài ra, người chơi còn có thể được nhận Mirrors Coin mỗi ngày từ thưởng phòng ngự, do được người chơi khác chọn giao đấu và thắng được họ. Thưởng phòng ngự này được nhận vào lần đầu vào giao diện Mirrors trong ngày.


Mirrors Ranking
Mirrors Ranking ("ミラーズランキング") là chế độ chơi giao đấu xếp hạng, được mở vào những thời gian nhất định như một sự kiện.

※Xem thêm: Mirrors Ranking


Diễn tập Mirrors
Diễn tập Mirrors ("ミラーズ演習") là chức năng giúp người chơi có thể thử giao đấu với tổ đội của những người khác, với điều kiện đôi bên đang là Support của nhau.

Diễn tập Mirrors không tiêu tốn BP để thực hiện, nhưng yêu cầu người chơi phải đang có tối thiểu 1 BP. Thắng thua tại đây sẽ không được nhận Mirrors Coin hay Điểm Mirrors.


Trận đấu trong Mirrors

Những trận đấu trong Mirrors mang đặc điểm khác biệt so với những trận đấu thường:

  • Tốc độ lên điểm MP nhanh hơn (xem thêm: Magia Point).
  • Sát thương Magia yếu hơn.
  • Memoria Kỹ năng không thể được kích hoạt trong thời gian đầu của trận đấu.
  • Cơ chế AI đặc thù, không ngẫu nhiên.


Sử dụng Memoria Kỹ năng
Trong Mirrors, các Memoria Kỹ năng (skill type) sẽ không thể được kích hoạt trong thời gian đầu của trận đấu, mà phải chờ qua vài lượt đánh. Thời gian chờ ứng với「Số lượt hồi」được quy định trên mỗi Memoria loại này. Số lượt chờ có thể được tính bằng công thức:

Số lượt chờ (làm tròn xuống) = Số lượt hồi / 2」


※Ví dụ: Memoria「MemoriaIcon Mayowanai kono Michi Mayowanai kono Michi」có Số lượt hồi9 (hoặc 8, khi limit break tối đa). Khi được đưa vào Mirrors, người chơi sẽ phải chờ: 9 / 2 = 4 lượt (làm tròn xuống), tức là đến lượt đánh thứ 5 của bản thân mới có thể kích hoạt kỹ năng của Memoria này.

Trong tất cả các Memoria Kỹ năng hiện tại,「Số lượt hồi」thấp nhất có thể có là 4 -> Số lượt chờ là 2 -> Có thể kích hoạt ở lượt đánh thứ 3 (sớm nhất). Nhưng với cơ chế làm tròn xuống như trên, những Memoria có Số lượt hồi5 vẫn có thể được kích hoạt ở lượt đánh thứ 3.

Vì tính chất trong Mirrors là giao đấu với tổ đội cũng được trang bị Memoria của người chơi khác, nên việc ưu tiên sử dụng các Memoria kỹ năng có Số lượt hồi thấp sẽ giúp dứt điểm nhanh trận đấu trước khi đối phương đáp trả.

Cơ chế AI

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.