Magia Record VN Wiki
Advertisement
Magia Record VN Wiki
20180129 MirrorsRanking.png

\ Giới thiệu
Người chơi sẽ đấu với tổ đội của người chơi khác trong Mirrors, và dựa vào「Điểm Xếp Hạng」để nhận biểu tượng tương ứng với Cấp bậc có được sau sự kiện.

Trong Mirrors Ranking, người chơi sẽ không tiêu hao BP để thực hiện trận đấu cũng như để đổi đối thủ, có thể nhận nhiều hơn Item MirrorsCoin.png Mirrors Coin so với bình thường, cùng với đó là vật phẩm「Ranking Medal」dùng để đổi sang vật phẩm khác như Item GachaTicket.png Gacha Ticket hay Memoria「Memoria Circuit Core」trong Cửa hàng có giới hạn thời gian.

Để tham gia Mirrors Ranking, yêu cầu người chơi đã hoàn thành Chính Truyện - Chương 2.

Giải thưởng
Dựa vào「Điểm Xếp Hạng」để quyết định Cấp bậc mà người chơi sẽ có được. Những người chơi đạt Nhóm B trở lên sẽ có hiển thị biểu tượng trong giao diện lựa chọn Support hay giao diện Bạn bè mà người chơi khác có thể thấy được.
※Trường hợp Điểm Xếp Hạng là「0 pt」sẽ được hiển thị là「記録なし (không có thành tích)」.

RankS.png
RankA.png
RankB.png
RankC.png
RankD.png

Lịch sử sự kiện

Sự kiện Thời gian
Mirrors Ranking - Lần 1 29/01/2018 ~ 04/02/2018
Mirrors Ranking - Lần 2 14/05/2018 ~ 20/05/2018
Mirrors Ranking - Lần 3 22/10/2018 ~ 28/10/2018
Mirrors Ranking - Lần 4 08/04/2019 ~ 14/04/2019
Advertisement