FANDOM


20180129 MirrorsRanking
Từ 15:00 ngày 29/01/2018 ~ Đến 19:00 ngày 04/02/2018


Thời gian biểu Edit

18-22-53
 • 15:00 ngày 29/01 ~ 14:00 ngày 03/02 (5 ngày): Vòng Dự Tuyển
 • 14:00 ngày 03/02 ~ 15:00 ngày 03/02: Tổng kết Vòng Dự Tuyển (không thể thi đấu)
 • 15:00 ngày 03/02: Thông báo kết quả Vòng Dự Tuyển, phân định Nhóm
 • 15:00 ngày 03/02 ~ 19:00 ngày 04/02 (28 giờ): Vòng Đánh Chính
 • 19:00 ngày 04/02 ~ 20:00 ngày 04/02: Tổng kết Vòng Đánh Chính (không thể thi đấu)
 • 20:00 ngày 04/02: Thông báo kết quả Vòng Đánh Chính, phân định Cấp bậc

Vòng Dự Tuyển Edit

Người chơi tham gia Đánh Xếp Hạng, cạnh tranh với nhau bằng Điểm Xếp Hạng. Kết quả Vòng Dự Tuyển sẽ quyết định Nhóm (Class) cho Vòng Đánh Chính.

 • Người chơi có thể đánh tối đa 10 trận đấu / ngày.
 • Người chơi có thể đổi đối thủ tối đa 10 lần / ngày.
 • Số lần đánh và số lần đổi đối thủ sẽ được khôi phục lại sau mỗi ngày.
 • Việc phòng ngự không ảnh hưởng đến Điểm Xếp Hạng.
 • Tùy vào thời điểm tham gia trận đánh mà có thể có trường hợp Nhóm được hiển thị là「記録なし」(không có thành tích).

Tổng kết Vòng Dự Tuyển:

 • Trong thời gian Tổng kết, người chơi không thể tham gia cả Mirror Ranking lẫn Mirror Bất Tận.
 • Trận đấu kết thúc trong thời gian Tổng kết đã bắt đầu, thì kết quả trận đấu quả sẽ không được tính, cũng như phần thưởng sẽ không nhận được.

Vòng Đánh Chính Edit

Người chơi tham gia Đánh Xếp Hạng, cạnh tranh với những người chơi có cùng Nhóm, đã được phân định tại Vòng Dự Tuyển, bằng Điểm Xếp Hạng.

 • Người chơi có thể chơi tối đa 30 trận đấu tại Vòng Đánh Chính.
 • Người chơi có thể đổi đối thủ tối đa 30 lần tại Vòng Đánh Chính.
 • Điểm Xếp Hạng cho Vòng Đánh Chính sẽ tiếp nối từ Vòng Dự Tuyển.
 • Việc phòng ngự cũng không ảnh hưởng đến Điểm Xếp Hạng.
 • Người chơi không tham gia Vòng Dự Tuyển vẫn có thể tham gia Vòng Đánh Chính ở Nhóm D.

Tổng kết Vòng Đánh Chính:

 • Tại Vòng Đánh Chính, không có thay đổi về Nhóm, bất kể Điểm Xếp Hạng.
 • Trong thời gian Tổng kết, người chơi không thể tham gia cả Mirror Ranking lẫn Mirror Bất Tận.
 • Trận đấu kết thúc trong thời gian Tổng kết đã bắt đầu, thì kết quả trận đấu quả sẽ không được tính, cũng như phần thưởng sẽ không nhận được.

Cơ cấu Edit

Phân bổ Nhóm hạng sẽ dựa theo số Điểm Xếp Hạng mà người chơi tích lũy được, và tổng số lượng người chơi đã tham gia sự kiện.

18-22-48

Theo đó, ở Vòng Dự Tuyển:

 • Tốp 5% số người chơi có số điểm cao nhất sẽ được xếp vào Nhóm S
 • 15% số người chơi có số điểm cao tiếp theo sau Nhóm S (tương ứng mức 6% ~ 20% của tổng số người chơi) sẽ được xếp vào Nhóm A
 • 20% số người chơi có số điểm cao tiếp theo sau Nhóm A (tương ứng mức 21% ~ 40% của tổng số người chơi) sẽ được xếp vào Nhóm B
 • 30% số người chơi có số điểm cao tiếp theo sau Nhóm B (tương ứng mức 41% ~ 70% của tổng số người chơi) sẽ được xếp vào Nhóm C
 • 30% số người chơi có số điểm cao tiếp theo sau Nhóm C (tương ứng mức 71% ~ 100% của tổng số người chơi) sẽ được xếp vào Nhóm D

Khi sang Vòng Đánh Chính:

 • Tốp 10% số người chơi có số điểm cao nhất của mỗi Nhóm sẽ được phân Hạng ★★★
 • 30% số người chơi có số điểm cao tiếp theo sau Hạng ★★★ (tương ứng mức 11% ~ 40% của tổng số người chơi trong Nhóm ấy) sẽ được phân Hạng ★★
 • 60% số người chơi có số điểm cao tiếp theo sau Hạng ★★ (tương ứng mức 41% ~ 100% của tổng số người chơi trong Nhóm ấy) sẽ được phân Hạng ★

Những người chơi không tham gia sự kiện (cả hai vòng) sẽ không được nhận bất kỳ biểu tượng nào, và nơi đặt biểu tượng sẽ hiển thị「記録なし」(không có thành tích).

Phân Nhóm Edit

Nhóm (Rank) Điểm Xếp Hạng
sau Vòng Dự Tuyển
RankS Khoảng 120,000pt ~ trở lên
RankA Khoảng 109,000pt ~ 120,000pt
RankB Khoảng 87,000pt ~ 109,000pt
RankC (không có số liệu)
RankD (không có số liệu)

Phân Hạng Edit

Nhóm (Rank) Thứ Hạng Điểm Xếp Hạng
sau Vòng Đánh Chính
RankS ★★★ Khoảng 226,000pt ~ trở lên
★★ Khoảng 216,000pt ~ 226,000pt
(không có số liệu)
RankA ★★★ Khoảng 203,000pt ~ trở lên
★★ Khoảng 191,000pt ~ 203,000pt
(không có số liệu)
RankB ★★★ Khoảng 174,000pt ~ trở lên
★★ Khoảng 161,000pt ~ 174,000pt
(không có số liệu)
RankC ★★★ (không có số liệu)
★★ (không có số liệu)
(không có số liệu)
RankD ★★★ (không có số liệu)
★★ (không có số liệu)
(không có số liệu)

Lưu ý: Số liệu được nêu ở đây có thể không chính xác.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.