FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Misaki Umika S3
Minh họa Tensugi Takashi

Misaki Umika S4
Minh họa Tensugi Takashi

Misaki Umika SD

Thiết kế Tensugi Takashi
Lồng tiếng Uchida Aya
Nguyên tác Kazumi Magica
Ngày ra mắt 20/11/2017
Cách sở hữu Giới hạn sự kiện
AttributeIcon Water Misaki Umika
御崎 海香 ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Heal
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★4 Cường hóa
tinh thần
HP 4,147 17,657 + ???
ATK 1,197 5,079 + ???
DEF 1,557 6,645 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Đọc được rồi! Giờ ta đáp lễ đây!
●Hồi phục HP
●Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Magia X-File
●Sát thương toàn bộ địch
●Hồi phục HP
●Loại bỏ Trạng thái dị thường [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Heal - Hồi phục
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
14,099 4,069 5,293
HP + 5% Item UmikaBookA x 1 ATK + 4% Item UmikaBookA x 1 DEF + 6% Item UmikaBookA x 1
Accele + 5% Item UmikaBookA x 1 Blast + 3% Item UmikaBookA x 1 Charge + 5% Item UmikaBookA x 1
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
17,657 5,079 6,645
HP + 6% Item UmikaBookA x 1 ATK + 5% Item UmikaBookA x 1 DEF + 7% Item UmikaBookA x 1
Accele + 6% Item UmikaBookA x 1 Blast + 4% Item UmikaBookA x 1 Charge + 6% Item UmikaBookA x 1


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1078 Đọc được rồi! Giờ ta đáp lễ đây!
読めたわ!仕掛けるわよ!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4
● Hồi phục HP V
(40% HP)
VII
(45% HP)
● Trạng thái giảm sát thương nhận vào V
(50%)
VII
(60%)


● MAGIA

Icon skill 1014 X-File
イクス・フィーレ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
II
(310%)
IV
(330%)
10%
● Hồi phục HP
Tác động: Toàn đội
17.5% HP 20% HP 2%
● Loại bỏ Trạng thái dị thường [★4]
Tác động: Toàn đội
- 100% 0

※Trường hợp đồng đội đang nhiễm những Trạng thái dị thường có kèm tác động ngăn chặn hồi phục HP như 「Nguyền rủa」「Lóa mắt」「Trói buộc」thì kỹ năng「Hồi phục HP」sẽ không thể gây tác động, do kỹ năng「Loại bỏ Trạng thái dị thường」phải sau đó mới có tác động.

Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item UmikaBookB x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item UmikaBookB x2
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item UmikaBookB x3
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item UmikaBookB x4
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Nanatsu no Hoshizora ID: 1141
MemoriaIcon Nanatsu no Hoshizora Icon skill 1095 Weak Point
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sức phòng ngự
Giảm đề kháng Trạng thái dị thường
IX
VIII
X
IX
Dành riêng cho
Misaki Umika
Tác động Đơn mục tiêu / 1-lượt Số lượt hồi 6 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.