FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Mitsuki Felicia S2
Minh họa Aoki Ume

Mitsuki Felicia S3
Minh họa

Mitsuki Felicia S4
Minh họa Sasagi Koushi

Mitsuki Felicia S5
Minh họa Hayami Chika

Mitsuki Felicia SD

Mitsuki Felicia SD2

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Sakura Ayane
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 04/09/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Shadow Mitsuki Felicia
深月 フェリシア ★ ★ ☆ ☆ ☆
Phân nhóm Attack
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 3,140 21,087
ATK 1,305 8,700
DEF 994 6,530
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Tao nói là để nó cho tao!
●Tăng sát thương gây ra
●Loại bỏ Phản công
Magia Ultra Great Big Hammer
●Sát thương một mục tiêu
●Giảm sức phòng ngự
●Giảm sức phòng ngự lần nữa [★4~5]
●Có tỉ lệ gây Trói buộc [★5]
Doppel Doppel của Khuấy Trộn
●Sát thương một mục tiêu
●Giảm sức phòng ngự
●Giảm sức phòng ngự lần nữa
●Gây Trói buộc


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Attack - Tấn công
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.50
★★
10,186 4,204 3,158
HP +3% Item DarkOrb B x4 ATK +6% Item DarkOrb C x2 DEF +2% Item DarkOrb A x6
Accele +2% Item KagamiShoutaijou x5 Blast +4% Item EmaMizuhiki x3 Charge +4% Item KaidanMonument x1
Item CurseChip x100,000
Lv.60
★★★
12,912 5,327 4,003
HP +4% Item DarkOrb B x7 ATK +7% Item DarkOrb C x4 DEF +3% Item DarkOrb A x9
Accele +3% Item HitsujiFue x8 Blast +5% Item TachimimiWata x3 Charge +5% Item RainbowOrb x2
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
16,996 7,012 5,268
HP +5% Item DarkOrb C x6 ATK +8% Item RainbowOrb x3 DEF +4% Item DarkOrb B x12
Accele +4% Item EnbiHane x12 Blast +6% Item NankinjouKusari x8 Charge +6% Item HitsujiTsuno x6
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
21,087 8,700 6,530
HP +6% Item DarkOrb C x10 ATK +9% Item RainbowOrb x3 DEF +5% Item DarkOrb B x15
Accele +5% Item OwlBucket x15 Blast +7% Item CuratorHood x10 Charge +7% Item OkujoBalloon x8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1087 Tao nói là để nó cho tao!
ガツンと任せとけって!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★2 ★3 ★4 ★5
● Tăng sát thương gây ra III
(25%)
V
(30%)
VII
(35%)
IX
(40%)
● Loại bỏ Phản công 100% 100% 100% 100%


Magia

Icon skill 1012 Ultra Great Big Hammer
ウルトラグレートビッグハンマー
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
I
(600%)
III
(640%)
V
(680%)
VII
(720%)
10%
● Giảm sức phòng ngự
Tác động: Đơn mục tiêu / 3-lượt
-5% -15% -25% -25% -2.5%
● Giảm sức phòng ngự lần nữa [★4~5]
Tác động: Đơn mục tiêu / 3-lượt
- - -25% -25% -2.5%
● Có tỉ lệ gây Trói buộc [★5]
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
- - - 45% 0


Doppel

DoppelIcon 1005 Doppel của Khuấy Trộn
攪拌のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IX
(1672%)
22%
● Giảm sức phòng ngự
Tác động: Đơn mục tiêu / 3-lượt
-25% -2.5%
● Giảm sức phòng ngự lần nữa
Tác động: Đơn mục tiêu / 3-lượt
-25% -2.5%
● Gây Trói buộc
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x3 Item EnbiHane x3
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item DarkBook A x5 Item KagamiShoutaijou x5 Item DarkBook B x3 Item NankinjouKusari x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item DarkBook A x7 Item OkujoKagi x7 Item DarkBook B x5 Item EmaMizuhiki x5 Item DarkBook C x3 Item TachimimiWata x3
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item DarkBook A x9 Item HitsujiFue x9 Item DarkBook B x7 Item MachibitoumaSharin x3 Item DarkBook C x5 Item HitsujiTsuno x5
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Bokujou no Omoide ID: 1104
MemoriaIcon Bokujou no Omoide Icon skill 1135 Reject Counter
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Phản công
Tăng sức tấn công
100%
VIII
100%
IX
Dành riêng cho
Mitsuki Felicia
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7