FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Miyako Hinano S2
Minh họa GENJIN

Miyako Hinano S3
Minh họa GENJIN

Miyako Hinano S4
Minh họa GENJIN

Miyako Hinano S5
Minh họa GENJIN

Miyako Hinano SD

Miyako Hinano SD2

Thiết kế GENJIN
Lồng tiếng Asahina Madoka
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Plant Miyako Hinano
都 ひなの ★ ★ ☆ ☆ ☆
Phân nhóm Support
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 3,812 25,030
ATK 1,076 7,230
DEF 1,065 7,100
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Thông báo đây là kết quả nghiên cứu chung!
●Tăng sát thương gây ra
●Gây Nhiễm độc trong đòn đánh
Magia Atomo Arrabbiato
●Sát thương toàn bộ địch
●Có tỉ lệ [★2~4] / Gây Nhiễm độc [★5]
●Gây Choáng [★4~5]
Doppel Doppel của Bé Mọn
●Sát thương toàn bộ địch
●Gây Nhiễm độc
●Gây Choáng


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.50
★★
12,114 3,490 3,431
HP +6% Item ForestOrb C x2 ATK +3% Item ForestOrb A x6 DEF +3% Item ForestOrb B x4
Accele +2% Item EnbiHane x5 Blast +4% Item NankinjouKusari x3 Charge +4% Item KaidanMonument x1
Item CurseChip x100,000
Lv.60
★★★
15,347 4,427 4,348
HP +7% Item ForestOrb C x4 ATK +4% Item ForestOrb A x9 DEF +4% Item ForestOrb B x7
Accele +3% Item TachimimiHousoushi x8 Blast +5% Item KaidanMonument x3 Charge +5% Item RainbowOrb x2
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
20,189 5,828 5,721
HP +8% Item RainbowOrb x3 ATK +5% Item ForestOrb B x12 DEF +5% Item ForestOrb C x6
Accele +4% Item OkujoKagi x12 Blast +6% Item NankinjouKusari x8 Charge +6% Item OkujoBalloon x6
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
25,030 7,230 7,100
HP +9% Item RainbowOrb x3 ATK +6% Item ForestOrb B x15 DEF +6% Item ForestOrb C x10
Accele +5% Item NankinjouKusari x15 Blast +7% Item HitsujiTsuno x10 Charge +7% Item TachimimiWata x8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1087 Thông báo đây là kết quả nghiên cứu chung!
共同研究の成果発表だ!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★2 ★3 ★4 ★5
● Tăng sát thương gây ra IV
(27.5%)
VI
(32.5%)
VIII
(37.5%)
X
(42.5%)
● Gây Nhiễm độc trong đòn đánh 100% 100% 100% 100%


Magia

Icon skill 1014 Atomo Arrabbiato
アトモ・アラビアート
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
I
(300%)
III
(320%)
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Có tỉ lệ [★2~4] / Gây Nhiễm độc [★5]
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
32.5% 37.5% 42.5% 100% 0
● Gây Choáng [★4~5]
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
- - 100% 100% 0


Doppel

DoppelIcon 3003 Doppel của Bé Mọn
軽忽のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(814%)
22%
● Gây Nhiễm độc
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
100% 0
● Gây Choáng
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ForestBook A x3 Item OkujoKagi x3
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item ForestBook A x5 Item HitsujiFue x5 Item ForestBook B x3 Item NankinjouKusari x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item ForestBook A x7 Item TachimimiHousoushi x7 Item ForestBook B x5 Item NankinjouKusari x5 Item ForestBook C x3 Item KaidanMonument x3
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item ForestBook A x9 Item EnbiHane x9 Item ForestBook B x7 Item KaidanMonument x3 Item ForestBook C x5 Item OkujoBalloon x5
Item CurseChip x1,000,000


◆ Mermoria đặc quyền
LOVE Kagaku ID: 1085
MemoriaIcon LOVE Kagaku Icon skill 1106 Poison Cloud
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Nhiễm độc

IX

X

Dành riêng cho
Miyako Hinano
Tác động Tất cả địch / 1-lượt Số lượt hồi 15 13