FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Momoe Nagisa S4
Minh họa Sasagi Koushi

Momoe Nagisa S5
Minh họa Sasagi Koushi

Momoe Nagisa SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Kana Asumi
Nguyên tác Madoka Magica
Ngày ra mắt 29/10/2018
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Shadow Momoe Nagisa
百江 なぎさ ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Enkan Magia
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 4,794 22,070
ATK 2,082 9,534
DEF 1,454 6,490
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Cùng thường thôi~
●Tăng sức tấn công
●Gây Sương mù trong đòn đánh
●Có tỉ lệ [★4] / Loại bỏ Né tránh [★5]
Magia Magical Bubbles
●Sát thương ngẫu nhiên
●Gây Sương mù
●Có tỉ lệ Xuyên phòng ngự
Doppel Doppel của Lưu Luyến
●Sát thương ngẫu nhiên
●Gây Sương mù
●Xuyên phòng ngự


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Enkan Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
17,507 7,549 5,196
HP +6% Item DarkOrb C x6 ATK +7% Item RainbowOrb x3 DEF +5% Item DarkOrb B x12
Accele +8% Item SunabaShovel x6 Blast +4% Item OkujoBalloon x8 Charge +4% Item HitsujiFue x12
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
22,070 9,534 6,490
HP +7% Item DarkOrb C x10 ATK +8% Item RainbowOrb x3 DEF +6% Item DarkOrb B x15
Accele +9% Item RhytonRibbon x8 Blast +5% Item SpeakerBell x10 Charge +5% Item OwlBucket x15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1085 Cùng thường thôi~
やれやれなのです
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Gây Sương mù trong đòn đánh 100% 100%
● Có tỉ lệ [★4] / Loại bỏ Né tránh [★5] 80% 100%


Magia

Icon skill 1021 Magical Bubbles
魔法のシャボン
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương ngẫu nhiên
Tác động: Mục tiêu ngẫu nhiên
VI
(184.2% / 4-lần)
VIII
(194.7% / 4-lần)
10%
● Gây Sương mù
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
100% 100% 0
● Có tỉ lệ Xuyên phòng ngự
Tác động: Bản thân / 2-lượt
55% 75% 0


Doppel

DoppelIcon 2007 Doppel của Lưu Luyến
執着のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương ngẫu nhiên
Tác động: Mục tiêu ngẫu nhiên
X
(451.3% / 4-lần)
22%
● Gây Sương mù
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
100% 0
● Xuyên phòng ngự
Tác động: Bản thân / 2-lượt
100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x5 Item EnbiHane x5 Item DarkBook B x3 Item MailGlider x3 Item DarkBook C x1 Item SunabaShovel x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item DarkBook A x7 Item KagamiShoutaijou x7 Item DarkBook B x5 Item MailGlider x5 Item DarkBook C x3 Item HitsujiTsuno x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item DarkBook A x9 Item OkujoKagi x9 Item DarkBook B x7 Item MascotTategami x7 Item DarkBook C x5 Item JinkouchinouCode x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item DarkBook A x11 Item FurikoNeji x11 Item DarkBook B x9 Item CuratorHood x5 Item DarkBook C x7 Item TachimimiWata x7
Item CurseChip x1,000,000


◆ Mermoria đặc quyền
Yami ni Tsutsumareta Byoushitsu ID: 1269
Memoria 1269 s Icon skill 1138 Escape Artist
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Trói buộc
Chịu đựng
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Thiêu đốt
100%
100%
VIII
100%
100%
100%
Dành riêng cho
Momoe Nagisa
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.