FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Momoe Nagisa S4
Minh họa Sasagi Koushi

Momoe Nagisa S5
Minh họa Sasagi Koushi

Momoe Nagisa SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Kana Asumi
Nguyên tác Madoka Magica
Ngày ra mắt 29/10/2018
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Shadow Momoe Nagisa
百江 なぎさ ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Enkan Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,794 22,070 + ???
ATK 2,082 9,534 + ???
DEF 1,454 6,490 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Cùng thường thôi~
●Tăng sức tấn công
●Gây Sương mù trong đòn đánh
●Có tỉ lệ [★4] / Loại bỏ Né tránh [★5]
Magia Magical Bubbles
●Sát thương ngẫu nhiên
●Gây Sương mù
●Có tỉ lệ Xuyên phòng ngự
Doppel Doppel của Lưu Luyến
●Sát thương ngẫu nhiên
●Gây Sương mù
●Xuyên phòng ngự


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Enkan Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
17,507 7,549 5,196
HP + 6% Item DarkOrb C x 6 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item DarkOrb B x 12
Accele + 8% Item SunabaShovel x 6 Blast + 4% Item OkujoBalloon x 8 Charge + 4% Item HitsujiFue x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
22,070 9,534 6,490
HP + 7% Item DarkOrb C x 10 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item DarkOrb B x 15
Accele + 9% Item RhytonRibbon x 8 Blast + 5% Item SpeakerBell x 10 Charge + 5% Item OwlBucket x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 Cùng thường thôi~
やれやれなのです
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Gây Sương mù trong đòn đánh 100% 100%
● Có tỉ lệ [★4] / Loại bỏ Né tránh [★5] 80% 100%


● MAGIA

Icon skill 1021 Magical Bubbles
魔法のシャボン
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương ngẫu nhiên
Tác động: Mục tiêu ngẫu nhiên
VI
(184.2% / 4-lần)
VIII
(194.7% / 4-lần)
10%
● Gây Sương mù
Tác động: Mục tiêu ngẫu nhiên / 3-lượt
100% 100% 0
● Có tỉ lệ Xuyên phòng ngự
Tác động: Bản thân / 2-lượt
55% 75% 0


● DOPPEL

DoppelIcon 2007 Doppel của Lưu Luyến
執着のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương ngẫu nhiên
Tác động: Mục tiêu ngẫu nhiên
X
(451.3% / 4-lần)
22%
● Gây Sương mù
Tác động: Mục tiêu ngẫu nhiên / 3-lượt
100% 0
● Xuyên phòng ngự
Tác động: Bản thân / 2-lượt
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x 5 Item EnbiHane x 5 Item DarkBook B x 3 Item MailGlider x 3 Item DarkBook C x 1 Item SunabaShovel x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item DarkBook A x 7 Item KagamiShoutaijou x 7 Item DarkBook B x 5 Item MailGlider x 5 Item DarkBook C x 3 Item HitsujiTsuno x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item DarkBook A x 9 Item OkujoKagi x 9 Item DarkBook B x 7 Item MascotTategami x 7 Item DarkBook C x 5 Item JinkouchinouCode x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item DarkBook A x 11 Item FurikoNeji x 11 Item DarkBook B x 9 Item CuratorHood x 5 Item DarkBook C x 7 Item TachimimiWata x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Mermoria đặc quyền
Yami ni Tsutsumareta Byoushitsu ID: 1269
Memoria 1269 s Icon skill 1138 Escape Artist
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Trói buộc
Chịu đựng
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Thiêu đốt
100%
100%
VIII
100%
100%
100%
Dành riêng cho
Momoe Nagisa
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.