FANDOM


MemoriaType Abi 物語が始まる一歩
Bước khởi đầu của một câu chuyện
Memoria 1323 c

Minh họa: 富士フジノ
Icon skill 1173 Episode Adept
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tăng lượng điểm Episode thu thập
Tác động: Bản thân / Toàn trận đấu
- II (20%)
Chỉ số cộng thêm HP - 1,000
ATK - 1,000
DEF - 0
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Cửa hàng
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.