FANDOM


MemoriaType Skill もうひとつのストーリー
Một câu chuyện nữa
Memoria 1251 c

Minh họa: 富士フジノ
Icon skill 1085 Bloom Up
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tăng sức tấn công
Tác động: Bản thân / 1-lượt
- VI
●Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 1-lượt
- V
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP - 1,000
ATK - 0
DEF - 1,000
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Cửa hàng
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.