FANDOM


MemoriaType Skill なぎさの独立宣言!
Tuyên ngôn độc lập của Nagisa!
Memoria 1274 c

Minh họa:
Icon skill 1090 Astral Up
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tăng MP khi dùng Accele
Tác động: Bản thân / 1-lượt
III V
●Tăng sát thương Magia
Tác động: Bản thân / 1-lượt
III V
Số lượt hồi chiêu 5 4
Chỉ số cộng thêm HP 840 2,100
ATK 0 0
DEF 755 1,887
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu 【Event】【Giới hạn sự kiện】
Banner 0156 m
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.