FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Nanami Yachiyo S2
Minh họa Aoki Ume

Nanami Yachiyo S3
Minh họa

Nanami Yachiyo S4
Minh họa Sasagi Koushi

Nanami Yachiyo S5
Minh họa Sasagi Koushi

Nanami Yachiyo SD

Nanami Yachiyo SD2

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Amamiya Sora
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Water Nanami Yachiyo
七海 やちよ ★ ★ ☆ ☆ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 3,630 23,479 + 2,160
ATK 1,164 7,588 + 741
DEF 1,211 8,316 + 2,274
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastH DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Ta sẽ thắp sáng con đường này
●Tăng sát thương Blast
●Có tỉ lệ Chí mạng
●Hồi phục HP khi đối tượng là Iroha [★5]
Magia Absolute Rain
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng sát thương Blast
●Tăng sức tấn công [★4~5]
Doppel Doppel của Soát Vé
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng sát thương Blast
●Tăng sức tấn công


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.50
★★
11,376 3,673 4,008
HP + 4% Item AquaOrb A x 6 ATK + 4% Item AquaOrb C x 2 DEF + 4% Item AquaOrb B x 4
Accele + 2% Item SunabaMakigai x 3 Blast + 6% Item SunabaShovel x 1 Charge + 2% Item EnbiHane x 5
Item CurseChip x 100,000
Lv.60
★★★
14,406 4,655 5,082
HP + 5% Item AquaOrb A x 9 ATK + 5% Item AquaOrb C x 4 DEF + 5% Item AquaOrb B x 7
Accele + 3% Item SunabaShovel x 3 Blast + 7% Item RainbowOrb x 2 Charge + 3% Item TachimimiHousoushi x 3
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
18,948 6,123 6,695
HP + 6% Item AquaOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item AquaOrb C x 6
Accele + 4% Item SunabaMakigai x 8 Blast + 8% Item TachimimiWata x 6 Charge + 4% Item OkujoKagi x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
23,479 7,588 8,316
HP + 7% Item AquaOrb B x 15 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 7% Item AquaOrb C x 10
Accele + 5% Item OkujoBalloon x 10 Blast + 9% Item HitsujiTsuno x 8 Charge + 5% Item SunabaMakigai x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1092 Ta sẽ thắp sáng con đường này
道は照らしておくから
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★2 ★3 ★4 ★5
● Tăng sát thương Blast III
(50%)
V
(60%)
VII
(70%)
IX
(80%)
● Có tỉ lệ Chí mạng III
(40%)
V
(50%)
VII
(60%)
IX
(70%)
● Hồi phục HP khi đối tượng là Iroha [★5] - - - 25% HP


● MAGIA

Icon skill 1014 Absolute Rain
アブソリュート・レイン
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
I
(300%)
III
(320%)
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Tăng sát thương Blast
Tác động: Đồng đội / 3-lượt
15% 25% 35% 45% 2.5%
● Tăng sức tấn công [★4~5]
Tác động: Đồng đội / 3-lượt
- - 25% 30% 2.5%


● DOPPEL

DoppelIcon 1002 Doppel của Soát Vé
モギリのドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(836%)
22%
● Tăng sát thương Blast
Tác động: Đồng đội / 3-lượt
55% 2.5%
● Tăng sức tấn công
Tác động: Đồng đội / 3-lượt
35% 2.5%

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x 3 Item HitsujiFue x 3
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item AquaBook A x 5 Item EnbiHane x 5 Item AquaBook B x 3 Item SunabaMakigai x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item AquaBook A x 7 Item TachimimiHousoushi x 7 Item AquaBook B x 5 Item SunabaMakigai x 5 Item AquaBook C x 3 Item SunabaShovel x 3
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item AquaBook A x 9 Item KagamiShoutaijou x 9 Item AquaBook B x 7 Item SunabaShovel x 3 Item AquaBook C x 5 Item HitsujiTsuno x 5
Item CurseChip x 1,000,000

◆ Memoria đặc quyền

Kamihama ni Hirogaru Uwasa ID: 1074
MemoriaIcon Kamihama ni Hirogaru Uwasa Icon skill 1092 Blast Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sát thương Blast IX X Dành riêng cho
Nanami Yachiyo
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7

◆ Tổng quan cường hóaEdit

※Đây là toàn bộ cường hóa khi Puella Magi đã đạt mức khai mở 100/100.

Chỉ số Emo HPHP + 2,160 Emo ATKATK + 741 Emo DEFDEF + 2,274
Disc Emo AcceleAccele + 4% Emo BlastBlast + 6% Emo Charge Charge + 8%
Emo Skill Kỹ năng Icon skill 1120 Enhance Shield [ XIV ]
Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Số lượt hồi: 8      Tác động: Bản thân / 1-lượt

XIV (70%)
Emo Ability Nội tại Icon skill 1216 MP Boost [ III ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

III (22%)
Icon skill 1085 Uketsugishi Kago [ III ]
Tăng sức tấn công khi đồng đội chết
Tăng sức phòng ngự khi đồng đội chết

II (5%)
II (7.6%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1090 Accele Adept [ VIII ]
Tăng MP khi dùng Accele

VIII (27.5%)
Icon skill 1120 Shield Adept [ II ]
Trạng thái giảm sát thương nhận vào

II (10%)
Icon skill 1134 Aiming Adept [ III ]
Có tỉ lệ loại bỏ Né tránh

III (35%)
Icon skill 1085 Crisis Bloom [ II ]
Tăng sức tấn công khi HP thấp
Tăng sức phòng ngự khi HP thấp

II (15%)
II (30%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1086 Guard Adept [ III ]
Tăng sức phòng ngự

III (22.5%)
Icon skill 1093 Morale Adept [ III ]
Tăng lượng MP thu thập

III (10%)
Icon skill 1216 MP Boost [ III ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

III (22%)
Icon skill 1092 Blast Adept [ IV ]
Tăng sát thương Blast

IV (25%)


◆ Thông tin khácEdit

● Thăng cấp & Khai mở DoppelEdit

20180115 YachiyoDoppel
※Thời gian áp dụng: Từ 15/01/2018 ~
※Nhiệm vụ: Xem thêm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.