FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Nanami Yachiyo S2
Minh họa Aoki Ume

Nanami Yachiyo S3
Minh họa

Nanami Yachiyo S4
Minh họa Sasagi Koushi

Nanami Yachiyo S5
Minh họa Sasagi Koushi

Nanami Yachiyo SD

Nanami Yachiyo SD2

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Amamiya Sora
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Water Nanami Yachiyo
七海 やちよ ★ ★ ☆ ☆ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 3,630 23,479
ATK 1,164 7,588
DEF 1,211 8,316
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastH DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Ta sẽ thắp sáng con đường này
●Tăng sát thương Blast
●Có tỉ lệ Chí mạng
●Hồi phục HP khi đối tượng là Iroha [★5]
Magia Absolute Rain
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng sát thương Blast
●Tăng sức tấn công [★4~5]
Doppel Doppel của Soát Vé
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng sát thương Blast
●Tăng sức tấn công


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.50
★★
11,376 3,673 4,008
HP +4% Item AquaOrb A x6 ATK +4% Item AquaOrb C x2 DEF +4% Item AquaOrb B x4
Accele +2% Item SunabaMakigai x3 Blast +6% Item SunabaShovel x1 Charge +2% Item EnbiHane x5
Item CurseChip x100,000
Lv.60
★★★
14,406 4,655 5,082
HP +5% Item AquaOrb A x9 ATK +5% Item AquaOrb C x4 DEF +5% Item AquaOrb B x7
Accele +3% Item SunabaShovel x3 Blast +7% Item RainbowOrb x2 Charge +3% Item TachimimiHousoushi x3
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
18,948 6,123 6,695
HP +6% Item AquaOrb B x12 ATK +6% Item RainbowOrb x3 DEF +6% Item AquaOrb C x6
Accele +4% Item SunabaMakigai x8 Blast +8% Item TachimimiWata x6 Charge +4% Item OkujoKagi x12
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
23,479 7,588 8,316
HP +7% Item AquaOrb B x15 ATK +7% Item RainbowOrb x3 DEF +7% Item AquaOrb C x10
Accele +5% Item OkujoBalloon x10 Blast +9% Item HitsujiTsuno x8 Charge +5% Item SunabaMakigai x15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1092 Ta sẽ thắp sáng con đường này
道は照らしておくから
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★2 ★3 ★4 ★5
● Tăng sát thương Blast III
(50%)
V
(60%)
VII
(70%)
IX
(80%)
● Có tỉ lệ Chí mạng III
(40%)
V
(50%)
VII
(60%)
IX
(70%)
● Hồi phục HP khi đối tượng là Iroha [★5] - - - 25% HP


Magia

Icon skill 1014 Absolute Rain
アブソリュート・レイン
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
I
(300%)
III
(320%)
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Tăng sát thương Blast
Tác động: Đồng đội / 3-lượt
15% 25% 35% 45% 2.5%
● Tăng sức tấn công [★4~5]
Tác động: Đồng đội / 3-lượt
- - 25% 30% 2.5%


Doppel

DoppelIcon 1002 Doppel của Soát Vé
モギリのドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(836%)
22%
● Tăng sát thương Blast
Tác động: Đồng đội / 3-lượt
55% 2.5%
● Tăng sức tấn công
Tác động: Đồng đội / 3-lượt
35% 2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x3 Item HitsujiFue x3
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item AquaBook A x5 Item EnbiHane x5 Item AquaBook B x3 Item SunabaMakigai x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item AquaBook A x7 Item TachimimiHousoushi x7 Item AquaBook B x5 Item SunabaMakigai x5 Item AquaBook C x3 Item SunabaShovel x3
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item AquaBook A x9 Item KagamiShoutaijou x9 Item AquaBook B x7 Item SunabaShovel x3 Item AquaBook C x5 Item HitsujiTsuno x5
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Kamihama ni Hirogaru Uwasa ID: 1074
MemoriaIcon Kamihama ni Hirogaru Uwasa Icon skill 1092 Blast Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sát thương Blast

IX

X

Dành riêng cho
Nanami Yachiyo
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7


◆ Thông tin khác

Thăng cấp & Khai mở Doppel

20180115 YachiyoDoppel
※Thời gian áp dụng: Từ 15/01/2018 ~
※Nhiệm vụ: Xem thêm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.