FANDOM


MemoriaType Abi なんでもない日
Một ngày trống rỗng
Memoria Nandemo nai Hi

Minh họa: GAN
Icon skill 1086 Guard Adept
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / Toàn trận đấu
II III
Chỉ số cộng thêm HP 421 1,052
ATK 381 952
DEF 0 0
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Gacha
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.