FANDOM


Nankinjou no Kusari 【 南京錠の鎖 】
Item NankinjouKusari Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia Đối tượng
EnemyIcon 7002


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item NankinjouKusari Nankinjou no Kusari
20 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

DÙng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★2 Item NankinjouKusari x3 CharIcon FutabaSana CharIcon YayoiKanoko CharIcon MiyakoHinano CharIcon KurumiManaka CharIcon NatsumeKako
★3 Item NankinjouKusari x3 CharIcon Corbeau
★4 Item NankinjouKusari x8 CharIcon MitsukiFelicia CharIcon MinamiRena CharIcon TogameMomoko CharIcon AkinoKaede CharIcon KanameMadoka CharIcon AkemiHomuraMegane CharIcon TomoeMami CharIcon YayoiKanoko CharIcon MiyakoHinano CharIcon TokiwaNanaka CharIcon KurumiManaka CharIcon NatsumeKako CharIcon AinoMito CharIcon MarikoAyaka CharIcon KagamiMasara CharIcon AyanoRika CharIcon MikuniOriko CharIcon Tart CharIcon SenjougaharaHitagi
★5 Item NankinjouKusari x15 CharIcon MinamiRena CharIcon TogameMomoko CharIcon SakuraKyouko CharIcon UltimateMadoka CharIcon ShizumiKonoha CharIcon KureKirika CharIcon HachikujiMayoi


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.1 Item NankinjouKusari x2 CharIcon AkinoKaede CharIcon MadokaSenpai CharIcon TokiwaNanaka CharIcon MarikoAyaka CharIcon KagamiMasara CharIcon AyanoRika CharIcon MikuniOriko CharIcon ChitoseYuma
Item NankinjouKusari x3 CharIcon MinamiRena CharIcon TogameMomoko CharIcon TamakiUi CharIcon IzumiKanagi CharIcon TamakiIrohaMizugi CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi CharIcon AkemiHomura CharIcon SakuraKyoukoMizugi CharIcon ChiakiRiko CharIcon KomachiMikura CharIcon MakinoIkumi
Item NankinjouKusari x5 CharIcon MannenzakuraUwasa
Magia Lv.2 Item NankinjouKusari x3 CharIcon FutabaSana CharIcon MitsukiFelicia CharIcon YayoiKanoko CharIcon MiyakoHinano CharIcon KurumiManaka CharIcon NatsumeKako
Item NankinjouKusari x4 CharIcon AkinoKaede CharIcon TokiwaNanaka CharIcon MarikoAyaka CharIcon KagamiMasara CharIcon AyanoRika
Item NankinjouKusari x5 CharIcon MinamiRena CharIcon TogameMomoko CharIcon KanameMadoka CharIcon AkemiHomuraMegane CharIcon TomoeMami CharIcon UltimateMadoka CharIcon KureKirika CharIcon HachikujiMayoi
Item NankinjouKusari x7 CharIcon TakamachiNanoha
Magia Lv.3 Item NankinjouKusari x5 CharIcon YayoiKanoko CharIcon MiyakoHinano CharIcon KurumiManaka CharIcon NatsumeKako
Item NankinjouKusari x6 CharIcon AkinoKaede CharIcon MadokaSenpai CharIcon TokiwaNanaka CharIcon MarikoAyaka CharIcon KagamiMasara CharIcon AyanoRika CharIcon MikuniOriko CharIcon ChitoseYuma
Item NankinjouKusari x7 CharIcon MinamiRena CharIcon TogameMomoko CharIcon IzumiKanagi CharIcon KirariHikaru CharIcon SakuraKyouko CharIcon ShizumiKonoha CharIcon MidoriRyou
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.