FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Narumi Arisa S3
Minh họa GAN

Narumi Arisa S4
Minh họa GAN

Narumi Arisa S5
Minh họa  GAN

Narumi Arisa SD

Narumi Arisa SD2

Thiết kế GAN
Lồng tiếng Ueda Kana
Nguyên tác Suzune Magica
Ngày ra mắt 01/05/2018
Cách sở hữu Giới hạn sự kiện
AttributeIcon Shadow Narumi Arisa
 成見 亜里紗 ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,335  23,699 + ???
ATK 1,432  8,126 + ???
DEF 1,404  7,620 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Nửa công lực thôi là nó khỏi đỡ rồi
●Tăng sức tấn công
●Tăng sức phòng ngự
Magia Full Boost Combat
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng sức tấn công
●Tăng sức phòng ngự
●Có tỉ lệ Chí mạng [★4]
Doppel [[|Doppel của ]]
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng sức tấn công
●Tăng sức phòng ngự
●Có tỉ lệ Chí mạng


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
14,530 4,971 4,627
HP +  5% Item ArisaRibbon x  1 ATK +  5% Item ArisaRibbon x  1 DEF +  5% Item ArisaRibbon x  1
Accele +  3% Item ArisaRibbon x  1 Blast +  5% Item ArisaRibbon x  1 Charge +  5% Item ArisaRibbon x  1
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
 19,120  6,546  6,145
HP +  6% Item ArisaRibbon x  1 ATK +  6% Item ArisaRibbon x  1 DEF +  6% Item ArisaRibbon x  1
Accele +  4% Item ArisaRibbon x  1 Blast +  6% Item ArisaRibbon x  1 Charge +  6% Item ArisaRibbon x  1
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
23,699 8,126 7,620
HP + 7% Item ArisaRibbon x 1 ATK + 7% Item ArisaRibbon x 1 DEF + 7% Item ArisaRibbon x 1
Accele + 5% Item ArisaRibbon x 1 Blast + 7% Item ArisaRibbon x 1 Charge + 7% Item ArisaRibbon x 1


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 Nửa công lực thôi là nó khỏi đỡ rồi
 ハンパな力じゃやられるよ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4 ★5
● Tăng sức tấn công V
(30%)
VII
(35%)
IX
(40%)
● Tăng sức phòng ngự V
(75%)
VII
(90%)
IX
(105%)


● MAGIA

Icon skill 1012 Full Boost Combat
 フルブースト・コンバット
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
III
(640%)
V
(680%)
VII
(720%)
10%
● Tăng sức tấn công
Tác động: Bản thân / 2-lượt
15%  25% 35% 2.5%
● Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 2-lượt
22.5%  37.5% 52.5% 2.5%
● Có tỉ lệ Chí mạng [★4]
Tác động: Bản thân / 2-lượt
 -  30% 40% 0


● DOPPEL

DoppelIcon NoData [[|Doppel của ]]
臆病のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IX
(1672%)
22%
● Tăng sức tấn công
Tác động: Bản thân / 3-lượt
40% 2.5%
● Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 3-lượt
60% 2.5%
● Có tỉ lệ Chí mạng
Tác động: Bản thân / 2-lượt
50% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ArisaCandy x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item ArisaCandy x2
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item ArisaCandy x3
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item ArisaCandy x4
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Makenai Chikara wo Motomete ID: 1205
Memoria 1205 s Icon skill 1085 Bloom Rise
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng sức phòng ngự
IV
III
V
IV
Dành riêng cho
Narumi Arisa
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 6 5


◆ Thông tin khác

Thăng cấp & Khai mở Doppel

Banner 0280 m
※Thời gian áp dụng: Từ 27/09/2019 ~
※Nhiệm vụ: Không có
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.