FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Card NoData c
Minh họa Azuuru

Card NoData c
Minh họa Azuuru

Thiết kế Azuuru
Lồng tiếng Tomatsu Yukina
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 27/01/2020
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Fire Natsu Ryouko
南津 涼子 ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 5,970 27,052 + ???
ATK 1,908 8,648 + ???
DEF 1,927 8,732 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect .
●Tăng sức tấn công
●Tăng sát thương Blast
●Tăng MP khi dùng Accele
Magia .
●Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
●Có tỉ lệ gây Choáng
●Có tỉ lệ gây Thiêu đốt
●Giảm sức tấn công
Doppel [[|Doppel của ]]
●Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
●Có tỉ lệ gây Choáng
●Có tỉ lệ gây Thiêu đốt
●Giảm sức tấn công


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
21,492 6,868 6,937
HP + 6% Item FlameOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item FlameOrb C x 6
Accele + 6% Item JinkouchinouCode x 6 Blast + 6% Item KomoriDaiza x 8 Charge + 4% Item SunabaMakigai x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
27,052 8,648 8,732
HP + 7% Item FlameOrb B x 15 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 7% Item FlameOrb C x 10
Accele + 7% Item KomoriTotte x 8 Blast + 7% Item RurouWara x 10 Charge + 5% Item StaffKeySwitch x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 .
信じろ、あたしが救ってやる
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Tăng sát thương Blast VI
(65%)
VIII
(75%)
● Tăng MP khi dùng Accele V
(30%)
VII
(40%)


● MAGIA

Icon skill 1012 .
大炎魔警策荼毘
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
V
(540%)
VII
(580%)
10
● Có tỉ lệ gây Choáng
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
100% 100% 0
● Có tỉ lệ gây Thiêu đốt
Tác động: Đơn mục tiêu / 3-lượt
100% 100% 0
● Giảm sức tấn công
Tác động: Đơn mục tiêu / 3-lượt
15% 20% 2.5


● DOPPEL

DoppelIcon NoData [[|Doppel của ]]
愚直のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IX
(1364%)
22
● Có tỉ lệ gây Choáng
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
100% 0
● Có tỉ lệ gây Thiêu đốt
Tác động: Đơn mục tiêu / 3-lượt
100% 0
● Giảm sức tấn công
Tác động: Đơn mục tiêu / 3-lượt
30% 2.5

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x 5 Item RurouKui x 5 Item FlameBook B x 3 Item MailGlider x 3 Item FlameBook C x 1 Item JinkouchinouCode x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item FlameBook A x 7 Item KomoriDaiza x 7 Item FlameBook B x 5 Item SunabaMakigai x 5 Item FlameBook C x 3 Item FurikoJuushin x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item FlameBook A x 9 Item IkigamiKedama x 9 Item FlameBook B x 7 Item StaffKeySwitch x 7 Item FlameBook C x 5 Item SpeakerBell x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item FlameBook A x 11 Item IkigamiKedama x 11 Item FlameBook B x 9 Item MascotTategami x 5 Item FlameBook C x 7 Item KomoriTotte x 7
Item CurseChip x 1,000,000
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.