Magia Record VN Wiki
Magia Record VN Wiki
CharButton Data.png CharButton Profile.png CharButton Quest.png CharButton Voice.png

Card NoData c.png
Minh họa Azuuru

Card NoData c.png
Minh họa Azuuru

Thiết kế Azuuru
Lồng tiếng Tomatsu Yukina
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 27/01/2020
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Fire.png Natsu Ryouko
南津 涼子 ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 5,970 27,052 + ???
ATK 1,908 8,648 + ???
DEF 1,927 8,732 + ???
Disc DiskIcon Accele.png DiskIcon Accele.png DiskIcon BlastV.png DiskIcon BlastV.png DiskIcon Charge.png
Connect .
●Tăng sức tấn công
●Tăng sát thương Blast
●Tăng MP khi dùng Accele
Magia .
●Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
●Có tỉ lệ gây Choáng
●Có tỉ lệ gây Thiêu đốt
●Giảm sức tấn công
Doppel [[|Doppel của ]]
●Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
●Có tỉ lệ gây Choáng
●Có tỉ lệ gây Thiêu đốt
●Giảm sức tấn công


Emo HP.png HP Emo ATK.png ATK Emo DEF.png DEF Emo Accele.png Accele Emo Blast.png Blast Emo Charge.png Charge
Star on.png 16689 (+5%)
Star on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.png
Cường Hóa
Tinh Thần
%MP hấp thụ khi Công 120% %MP hấp thụ khi Thủ 120%

Connect

Icon skill 1085.png Đây là tên skill của Connect
確率あげてこー!
Tác động Cấp độ kỹ năng
Star on.png4 Star on.png5
Tăng sức tấn công35%

40%
Hồi phục MP20 MP

25 MP
● (Có tỉ lệ) Gây Khóa Magia trong đòn đánh (1-lượt)


-
60%
-
100%

Magia

Icon skill 1014.png Đây là tên skill của Magia
ネオ・ジェネシス☆彡
Tác động Cấp độ kỹ năng Tăng
theo cấp
Star on.png4 Star on.png5
● Sát thương tất cả địch


(Expression error: Unexpected / operator.%)340%

360%
10%
Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt


15% 17.5% 2.5%
Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 3-lượt


22.5% 37.5% 2.5%
Tăng sát thương Magia
Tác động: Bản thân / 3-lượt


25% 2.5%


Doppel

Icon skill 1014.png Đây là tên Doppel
Doppel 100700 l.png

Tác động Giá trị
● Sát thương tất cả địch
902%
Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
35%
Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 3-lượt
47.5%
Tăng sát thương Magia
Tác động: Bản thân / 5-lượt
35%

Doppel 100700 c.png
白昼夢のドッペル
その姿は、マッチ売り
Doppel của giấc mơ ban ngày
Hình dạng là người bán diêm
Chủ nhân của cảm xúc này, sau khi đã trở thành Puella Magi, vẫn muốn có thêm sức mạnh để thực hiện tâm nguyện khác.
Doppel này sở hữu những que diêm bóc tách từ tuổi thọ của chủ nhân. Khi một que diêm được đánh lên, thì nó có thể biến mọi "khả năng" thành hiện thực. Số lượng que diêm còn lại là tuổi thọ của chủ nhân. Đồng nghĩa, sử dụng hết số diêm ấy sẽ là chấm dứt mạng sống. Là một Doppel rất mạnh, nhưng cũng như Doppel của Di Ngôn, do là hy sinh tuổi thọ bản thân nên lạm dụng nó là điều cấm kỵ.
Thiết kế: 原案・監修 =劇団イヌカレー(泥犬)

Cường hóa Magia[]

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A.png x 5 Item RurouKui.png x 5 Item FlameBook B.png x 3 Item MailGlider.png x 3 Item FlameBook C.png x 1 Item JinkouchinouCode.png x 1
Item CurseChip.png x 10,000
Lv.2 Item FlameBook A.png x 7 Item KomoriDaiza.png x 7 Item FlameBook B.png x 5 Item SunabaMakigai.png x 5 Item FlameBook C.png x 3 Item FurikoJuushin.png x 3
Item CurseChip.png x 100,000
Lv.3 Item FlameBook A.png x 9 Item IkigamiKedama.png x 9 Item FlameBook B.png x 7 Item StaffKeySwitch.png x 7 Item FlameBook C.png x 5 Item SpeakerBell.png x 5
Item CurseChip.png x 300,000
Lv.4 Item FlameBook A.png x 11 Item IkigamiKedama.png x 11 Item FlameBook B.png x 9 Item MascotTategami.png x 5 Item FlameBook C.png x 7 Item KomoriTotte.png x 7
Item CurseChip.png x 1,000,000