FANDOM


MemoriaType Skill ぬいぐるみじゃないよね
Nó không phải thú bông đâu ha
Memoria Nuigurumi janai yo ne

Minh họa: SHAFT
Icon skill 1087 Slash Up
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tăng sát thương gây ra
Tác động: Bản thân / 1-lượt
V VI
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 400 1,000
ATK 0 0
DEF 400 1,000
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Gacha
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.