FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Oshino Shinobu S4
Minh họa

Oshino Shinobu S5
Minh họa

Oshino Shinobu SD

Thiết kế
Lồng tiếng Sakamoto Maaya
Nguyên tác Madogatari-ten
Ngày ra mắt 22/02/2019
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Light Oshino Shinobu
忍野 忍 ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,046 21,620 + ???
ATK 2,099 9,428 + ???
DEF 1,480 6,744 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect .
●Tự động hồi phục HP
●Tăng sức tấn công
●Gây Nguyền rủa trong đòn đánh
Magia Kissshot Acerolaorion Heartunderblade
●Sát thương cường hóa thuộc tính theo một đường dọc
●Giảm sức tấn công
●Tổn thất MP
●Hồi phục HP
Doppel Doppel của Bất Tử
●Sát thương cường hóa thuộc tính theo một đường dọc
●Giảm sức tấn công
●Tổn thất MP
●Hồi phục HP


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
17,215 7,556 5,328
HP + 6% Item LightOrb C x 6 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item LightOrb B x 12
Accele + 6% Item KomoriTotte x 6 Blast + 6% Item StaffKeySwitch x 8 Charge + 4% Item KagamiShoutaijou x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
21,620 9,428 6,744
HP + 7% Item LightOrb C x 10 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item LightOrb B x 16
Accele + 7% Item BigFerrisTurbine x 8 Blast + 7% Item KumaBolt x 10 Charge + 5% Item KomoriDaiza x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1129 .
ぱないの!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tự động hồi phục HP VI
(7% HP / 3-lượt)
VIII
(9% HP / 3-lượt)
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Gây Nguyền rủa trong đòn đánh 100% 100%


● MAGIA

Icon skill 1016 Kissshot Acerolaorion Heartunderblade
怪異殺し
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính theo một đường dọc
Tác động: Tất cả địch
VII
(470%)
VIII
(510%)
10%
● Giảm sức tấn công
Tác động: Tất cả địch / 2-lượt
-15% -20% -2.5%
● Tổn thất MP
Tác động: Tất cả địch
-35 MP -40 MP 0
● Hồi phục HP
Tác động: Bản thân
35% HP 40% HP 2%


● DOPPEL

DoppelIcon 4046 Doppel của Bất Tử
不死のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính theo một đường dọc
Tác động: Tất cả địch
X
(1092%)
22%
● Giảm sức tấn công
Tác động: Tất cả địch / 2-lượt
-30% -2.5%
● Tổn thất MP
Tác động: Tất cả địch
-65 MP 0
● Hồi phục HP
Tác động: Bản thân
50% HP 2%

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x 5 Item KagamiShoutaijou x 5 Item LightBook B x 3 Item MascotTategami x 3 Item LightBook C x 1 Item RhytonRibbon x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item LightBook A x 7 Item KomoriDaiza x 7 Item LightBook B x 5 Item SunabaShovel x 5 Item LightBook C x 3 Item HitsujiTsuno x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item LightBook A x 9 Item HitsujiFue x 9 Item LightBook B x 7 Item NankinjouKusari x 7 Item LightBook C x 5 Item BigFerrisTurbine x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item LightBook A x 11 Item IkigamiKedama x 11 Item LightBook B x 9 Item RhytonRibbon x 5 Item LightBook C x 7 Item IkigamiMizugame x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Okashi no Housekibako ID: 1312
Memoria 1312 s Icon skill 1094 Drain Touch
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sức tấn công
Giảm sức phòng ngự
Tự động hồi phục HP
IV
IV
III
V
V
IV
Dành riêng cho
Oshino Shinobu
Tác động Đơn mục tiêu / 1-lượt Số lượt hồi 7 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.