FANDOM


Owl no Bucket 【 オウルのバケツ 】
Item OwlBucket Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia Đối tượng
EnemyIcon 7004


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item OwlBucket Owl no Bucket
20 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★4 Item OwlBucket x7 CharIcon SakuraKyouko
Item OwlBucket x8 CharIcon MisonoKarin CharIcon NanaseYukika CharIcon EriAimi CharIcon ShizumiKonoha CharIcon YusaHaduki CharIcon MikuriAyame CharIcon FuminoSayuki CharIcon AnnaMeru CharIcon MihonoSeira CharIcon MakiKaoru CharIcon HachikujiMayoi
Item OwlBucket x12 CharIcon MannenzakuraUwasa CharIcon TakamachiNanoha
★5 Item OwlBucket x15 CharIcon MitsukiFelicia CharIcon MisonoKarin CharIcon TamakiIrohaMizugi CharIcon MomoeNagisa CharIcon AwaneKokoro CharIcon Kazumi


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.1 Item OwlBucket x2 CharIcon EriAimi CharIcon AnnaMeru CharIcon MakiKaoru
Item OwlBucket x3 CharIcon SatomiTouka CharIcon MisonoKarin CharIcon IrohaChan CharIcon SakuraKyouko CharIcon AkemiHomuraMizugi CharIcon AwaneKokoroCharIcon NanaseYukikaCharIcon SarasaHanna CharIcon ShizumiKonoha CharIcon FuminoSayuki CharIcon KiraTemariCharIcon MannenzakuraUwasa CharIcon Kazumi CharIcon KanadeHaruka CharIcon SenjougaharaHitagi CharIcon KanbaruSuruga CharIcon HanekawaTsubasa
Magia Lv.2 Item OwlBucket x4 CharIcon YusaHaduki CharIcon AnnaMeru CharIcon MakiKaoru
Item OwlBucket x5 CharIcon MisonoKarin CharIcon YakumoMitama CharIcon HolyAlina CharIcon AwaneKokoro CharIcon Kazumi CharIcon RizHawkwood
Magia Lv.3 Item OwlBucket x6 CharIcon EriAimi CharIcon AnnaMeru CharIcon MakiKaoru
Item OwlBucket x7 CharIcon MisonoKarin CharIcon TamakiUi CharIcon TamakiIrohaMizugi CharIcon AkemiHomura CharIcon HolyMami CharIcon SakuraKyoukoMizugi CharIcon AwaneKokoro CharIcon ChiakiRiko CharIcon MihonoSeira CharIcon MakinoIkumi CharIcon Kazumi CharIcon Tart
Magia Lv.4 Item OwlBucket x5 CharIcon IrohaChan
Item OwlBucket x11 CharIcon YakumoMitamaHaregi CharIcon IrohaYachiyoKessen CharIcon SarasaHanna
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.