Magia Record VN Wiki
Advertisement
Magia Record VN Wiki

Phân nhóm Attack

Hình ảnh Nhân vật Thuộc tính Max HP Max ATK Max DEF
CharIcon NoData.png Mitsuki Felicia Ám 21,087 8,700 6,530
CharIcon NoData.png Alina Gray Mộc 22,370 9,784 7,106
CharIcon NoData.png Minami Rena Thủy 22,144 9,776 7,366
CharIcon NoData.png Izumi Kanagi Quang 21,406 9,695 7,386
CharIcon NoData.png Azumi Hagumu Hỏa
CharIcon NoData.png Sasame Yozuru
CharIcon NoData.png Uwasa no Tsuruno Hỏa 21,568 8,606 6,999
CharIcon NoData.png Felicia-chan Ám 17,883 7,567 5,411
CharIcon NoData.png Holy Alina Mộc 23,541 9,814 6,942
CharIcon Renachan.png Rena-chan (Idol) Thủy 22,930 10,010 7,007
CharIcon NoData.png Akemi Homura Ám 21,411 9,294 8,208
CharIcon NoData.png Sakura Kyouko Hỏa 22,580 9,592 7,268
CharIcon NoData.png Holy Mami Mộc 21,708 9,566 7,669
CharIcon NoData.png Tomoe Mami (Mizugi) Mộc
CharIcon NoData.png Sakura Kyouko (Mizugi) Hỏa 22,910 9,962 7,058
CharIcon NoData.png Yayoi Kanoko Ám 16,106 6,769 5,691
CharIcon NoData.png Hozumi Shizuku Quang 16,657 6,930 5,367
CharIcon NoData.png Shinobu Akira Thủy 16,225 7,208 5,191
CharIcon NoData.png Sarasa Hanna Ám 23,072 9,663 7,138
CharIcon NoData.png Suzuka Sakuya Mộc 16,225 7,304 5,380
CharIcon NoData.png Mikuri Ayame Hỏa 16,657 6,930 5,367
CharIcon NoData.png Kagami Masara Quang 16,874 7,499 5,399
CharIcon NoData.png Chizu Ranka Hỏa 17,549 7,094 5,697
CharIcon NoData.png Midori Ryou Hỏa 17,415 7,366 5,631
CharIcon NoData.png Mizuki Rui Ám
CharIcon NoData.png Kuro Ám 8,767 3,546 2,842
CharIcon NoData.png Kazumi Ám 22,958 9,273 7,458
CharIcon NoData.png Riz Hawkwood Ám 23,324 9,580 7,524
CharIcon NoData.png Corbeau Ám 17,372 7,455 5,609
CharIcon NoData.png Amano Suzune Hỏa 21,004 9,513 7,057
CharIcon NoData.png Senjougahara Hitagi Ám 23,710 8,128 6,835
CharIcon NoData.png Kanbaru Suruga Hỏa 22,951 9,905 7,078
CharIcon NoData.png Fate T. Harlaown Quang 22,596 10,028 7,255

Đặc điểm chung
Xét trên các Puella Magi có cùng cấp bậc cơ bản, thì Phân nhóm Attack có các đặc điểm:

  • Có tổng ba chỉ số (HP + ATK + DEF) là thấp thứ nhì (sau Phân nhóm Magia), nhưng có chỉ số ATK là cao nhất trong tất cả các Phân nhóm.
  • Khả năng về Thu thập MP ở mức trên trung bình.

Lượng MP thu thập

Xem thêm: Cách xem bảng thống kê
Trong các trận đấu bất kỳ
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 10 13 17
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 10 13 3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 10 13 7
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 10 3 17
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 10 3 3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 10 3 7
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 10 6 22
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 10 6 3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 10 6 7
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 0 10 14
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 0 10 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 0 10 4
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 0 0 14
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 0 0 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 0 0 4
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 0 3 18
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 0 3 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 0 3 4
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 2 13 14
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 2 13 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 2 13 4
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 2 0 14
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 2 0 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 2 0 4
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 2 3 22
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 2 3 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 2 3 4
Trong Mirrors
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 13 19 24
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 13 19 3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 13 19 9
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 13 3 24
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 13 3 3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 13 3 9
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 13 8 31
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 13 8 3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 13 8 9
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 0 15 21
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 0 15 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 0 15 6
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 0 0 21
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 0 0 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 0 0 6
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 0 4 27
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 0 4 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 0 4 6
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 3 20 21
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 3 20 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 3 20 6
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 3 0 21
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 3 0 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 3 0 6
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 3 4 34
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 3 4 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 3 4 6
Attack Defense Magia Heal Support Balance Ultimate
Advertisement