Magia Record VN Wiki
Advertisement
Magia Record VN Wiki

Phân nhóm Balance

Hình ảnh Nhân vật Thuộc tính Max HP Max ATK Max DEF
CharIcon NoData.png Nanami Yachiyo Thủy 23,479 7,588 8,316
CharIcon NoData.png Togame Momoko Hỏa 27,101 8,428 8,834
CharIcon NoData.png Tatsuki Asuka Thủy 24,801 7,836 8,727
CharIcon NoData.png Tamaki Ui Ám 27,303 8,479 8,887
CharIcon NoData.png Amane Tsukuyo Ám 26,146 8,708 8,728
CharIcon NoData.png Yakumo Mitama (Haregi) 28,529 8,785 8,614
CharIcon NoData.png Madoka-senpai Quang 24,883 7,882 7,884
CharIcon NoData.png Tokiwa Nanaka Thủy 24,648 8,136 7,797
CharIcon NoData.png Ibuki Reira Hỏa 20,408 6,544 6,609
CharIcon NoData.png Aino Mito Mộc 27,141 8,644 8,471
CharIcon NoData.png Nanase Yukika Quang 27,502 8,801 8,563
CharIcon NoData.png Eri Aimi Hỏa 20,347 6,526 6,591
CharIcon NoData.png Shizumi Konoha Thủy 26,940 8,388 8,793
CharIcon NoData.png Yuzuki Hotori Quang
CharIcon NoData.png Mannenzakura no Uwasa Quang 27,372 9,012 8,812
CharIcon NoData.png Aoba Chika Mộc
CharIcon NoData.png Yukino Kanae Ám 27,181 8,358 8,438
CharIcon NoData.png Natsu Ryouko Hỏa 27,052 8,648 8,732
CharIcon NoData.png Maki Kaoru Hỏa 20,527 6,078 6,184
CharIcon NoData.png Tart Quang 24,260 8,976 8,998
CharIcon NoData.png Elisa Celjska Hỏa 26,591 9,067 8,504
CharIcon NoData.png Narumi Arisa Ám 19,120 6,546 6,145
CharIcon NoData.png Takamachi Nanoha Hỏa 26,988 9,005 9,023

Đặc điểm chung
Xét trên các Puella Magi có cùng cấp bậc cơ bản, thì Phân nhóm Balance có các đặc điểm:

  • Có tổng ba chỉ số (HP + ATK + DEF) là cao thứ nhì, sau Phân nhóm Defence.
  • Chênh lệch giữa chỉ số ATKDEF thường không lớn, trừ trường hợp Thăng cấp.
  • Khả năng về Thu thập MP là kém thứ nhì (trung bình), cũng sau Phân nhóm Defence.

Lượng MP thu thập

Xem thêm: Cách xem bảng thống kê
Trong các trận đấu bất kỳ
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 9 12 15
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 9 12 2
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 9 12 6
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 9 2 16
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 9 2 3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 9 2 7
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 9 5 20
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 9 5 3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 9 5 6
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 0 9 13
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 0 9 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 0 9 4
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 0 0 12
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 0 0 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 0 0 3
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 0 2 17
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 0 2 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 0 2 4
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 1 13 12
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 1 13 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 1 13 3
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 1 0 13
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 1 0 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 1 0 4
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 1 3 20
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 1 3 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 1 3 4
Trong Mirrors
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 12 17 21
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 12 17 2
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 12 17 8
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 12 2 22
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 12 2 3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 12 2 8
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 12 6 28
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 12 6 3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 12 6 8
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 0 14 19
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 0 14 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 0 14 5
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 0 0 18
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 0 0 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 0 0 5
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 0 4 24
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 0 4 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 0 4 5
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 2 19 19
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 2 19 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 2 19 5
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 2 0 19
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 2 0 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 2 0 6
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 2 4 30
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 2 4 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 2 4 6
Attack Defense Magia Heal Support Balance Ultimate
Advertisement