Magia Record VN Wiki
Magia Record VN Wiki

Phân nhóm Magia

Hình ảnh Nhân vật Thuộc tính Max HP Max ATK Max DEF
CharIcon NoData.png Yui Tsuruno Hỏa 18,927 8,552 6,056
CharIcon NoData.png Satomi Touka Hỏa 21,019 9,803 6,072
CharIcon NoData.png Akino Kaede Mộc 20,511 8,579 6,352
CharIcon NoData.png Amane Tsukasa Quang 21,161 8,071 6,613
CharIcon NoData.png Rena-Kaede (Mizugi) Thủy 22,212 9,946 6,538
CharIcon NoData.png Tomoe Mami Mộc 20,941 9,652 6,553
CharIcon NoData.png Momoe Nagisa Ám 22,070 9,534 6,490
CharIcon NoData.png Akemi Homura (Mizugi) Quang 22,660 9,008 6,627
CharIcon NoData.png Ami Ria Ám 16,685 7,012 5,142
CharIcon NoData.png Isuzu Ren Ám 21,420 9,128 6,844
CharIcon NoData.png Ayano Rika Hỏa 15,997 7,015 5,330
CharIcon NoData.png Kozue Mayu Thủy 21,629 8,853 7,023
CharIcon NoData.png Kaharu Yuuna Mộc
CharIcon NoData.png Rika-Ren (Christmas) Ám 21,142 9,955 6,455
CharIcon NoData.png Mikuni Oriko Quang 16,315 6,883 5,259
CharIcon NoData.png Melissa de Vignolles Thủy 22,519 8,211 6,698
CharIcon NoData.png Sengoku Nadeko Mộc 21,870 9,214 6,906
CharIcon NoData.png Oshino Shinobu Quang 21,620 9,428 6,744
CharIcon NoData.png Yagami Hayate Mộc 15,158 6,460 5,367

Đặc điểm chung
Xét trên các Puella Magi có cùng cấp bậc cơ bản, thì Phân nhóm Magia có các đặc điểm:

  • Có tổng ba chỉ số (HP + ATK + DEF) là thấp nhất. Trong đó, chỉ số HP và DEF là thấp nhất trong tất cả các Phân nhóm, nhưng chỉ số ATK là cao thứ nhì (chỉ sau Phân nhóm Attack).
  • Khả năng về Thu thập MP là tốt nhất, khi mà mỗi Puella Magi trong Phân nhóm này đều sở hữu tối thiểu 2 Disc-Accele.

Lượng MP thu thập

Xem thêm: Cách xem bảng thống kê
Trong các trận đấu bất kỳ
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 12 16 20
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 12 16 3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 12 16 8
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 12 3 21
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 12 3 4
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 12 3 9
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 12 7 26
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 12 7 3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 12 7 8
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 0 12 17
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 0 12 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 0 12 5
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 0 0 16
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 0 0 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 0 0 4
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 0 3 22
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 0 3 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 0 3 5
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 2 16 18
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 2 16 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 2 16 5
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 2 0 17
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 2 0 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 2 0 5
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 2 4 26
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 2 4 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 2 4 4
Trong Mirrors
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 16 22 29
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 16 22 4
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 16 22 11
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 16 3 29
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 16 3 4
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 16 3 11
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 16 9 37
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 16 9 3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 16 9 11
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 0 18 26
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 0 18 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 0 18 8
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 0 0 25
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 0 0 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 0 0 7
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 0 5 33
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 0 5 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 0 5 7
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 3 25 25
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 3 25 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 0 25 7
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 3 0 25
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 3 0 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 3 0 7
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 3 6 40
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 3 6 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 3 6 7
Attack Defense Magia Heal Support Balance Ultimate