Magia Record Wiki Việt Ngữ

Editing

Phân nhóm Magia

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
{{Header|2|Phân nhóm Magia}}
+
{{Type Navibar}}
  +
== Đặc điểm ==
  +
Xét trên các Puella Magi có cùng cấp bậc cơ bản, thì '''Phân nhóm Magia''' có các đặc điểm:
  +
*Có tổng ba chỉ số (HP + ATK + DEF) là thấp nhất. Trong đó, chỉ số HP và DEF là thấp nhất trong tất cả các Phân nhóm, nhưng chỉ số ATK là cao thứ nhì (chỉ sau [[Phân nhóm Attack]]).
  +
*Khả năng về Thu thập MP là tốt nhất, khi mà mỗi Puella Magi trong Phân nhóm này đều sở hữu tối thiểu 2 [[Disc|Disc-Accele]].
  +
  +
== Danh sách ==
 
{{CharList TypeHeader}}
 
{{CharList TypeHeader}}
 
|-
 
|-
Line 39: Line 39:
 
|}
 
|}
   
{{Header|2|Đặc điểm chung}}
+
== Lượng MP thu thập ==
Xét trên các Puella Magi có cùng cấp bậc cơ bản, thì '''Phân nhóm Magia''' có các đặc điểm:
 
*Có tổng ba chỉ số (HP + ATK + DEF) là thấp nhất. Trong đó, chỉ số HP và DEF là thấp nhất trong tất cả các Phân nhóm, nhưng chỉ số ATK là cao thứ nhì (chỉ sau [[Phân nhóm Attack]]).
 
*Khả năng về Thu thập MP là tốt nhất, khi mà mỗi Puella Magi trong Phân nhóm này đều sở hữu tối thiểu 2 [[Disc|Disc-Accele]].
 
 
{{Header|2|Lượng MP thu thập}}
 
 
:'''''Xem thêm:''''' [[Magia Point#Bảng thống kê đơn giản|Cách xem bảng thống kê]]
 
:'''''Xem thêm:''''' [[Magia Point#Bảng thống kê đơn giản|Cách xem bảng thống kê]]
 
{{MPCal|Magia}}
 
{{MPCal|Magia}}
 
{{Type Navibar}}
 
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
 
[[Category:Danh sách]]
 
[[Category:Danh sách]]
  Loading editor
Below are some commonly used wiki markup codes. Simply click on what you want to use and it will appear in the edit box above.

View this template