FANDOM


Phân nhóm Support
Hình ảnh Nhân vật Thuộc tính Max HP Max ATK Max DEF
CharIcon MisonoKarin Misono Karin Hỏa 28,476 7,874 7,543
CharIcon AzusaMifuyu Azusa Mifuyu Ám 27,452 7,933 7,785
CharIcon HiiragiNemu Hiiragi Nemu Mộc 29,016 8,055 7,725
CharIcon YakumoMitama Yakumo Mitama 29,120 7,776 8,460
CharIcon KirariHikaru Kirari Hikaru Quang 29,199 8,116 7,785
CharIcon KasaneAo Kasane Ao Thủy
CharIcon MiyabiShigure Miyabi Shigure Mộc 28,768 8,056 7,972
CharIcon LiviaMedeiros Livia Medeiros 28,088 8,400 7,710
CharIcon TamakiIrohaMizugi Tamaki Iroha (Mizugi) Thủy 28,648 8,016 7,932
CharIcon IrohaChan Iroha-chan Quang 30,088 8,015 7,582
CharIcon AkemiHomuraMegane Akemi Homura (Megane) Ám 29,025 7,554 7,529
CharIcon KanameMadokaHaregi Kaname Madoka (Haregi) Quang 27,788 8,298 7,608
CharIcon MomoeNagisaValentine Momoe Nagisa (Valentine) Ám 28,265 8,458 7,769
CharIcon UtsuhoNatsuki Utsuho Natsuki Thủy 20,776 5,611 5,762
CharIcon MiyakoHinano Miyako Hinano Mộc 25,030 7,230 7,100
CharIcon KisakiEmily Kisaki Emiri Ám 20,042 5,965 5,466
CharIcon KumiSeika Kumi Seika Thủy 20,925 5,787 5,546
CharIcon YusaHaduki Yusa Haduki Quang 20,844 6,204 5,684
CharIcon FuminoSayuki Fumino Sayuki Quang 27,907 8,339 7,651
90px Megumi Moka Mộc
CharIcon ChiakiRiko Chiaki Riko Quang 27,725 8,175 7,429
CharIcon AnnaMeru Anna Meru Mộc 22,427 5,765 5,744
CharIcon KiraTemari Kira Temari Thủy 22,167 6,156 5,904
CharIcon HibikiMeguru Hibiki Meguru Hỏa
90px Yuzuki Rion Ám
CharIcon Mannenzakura no Uwasa Mannenzakura no Uwasa (Mizugi) Quang
CharIcon ShionChisato Shion Chisato Thủy 21,398 5,961 5,889
CharIcon HanekawaTsubasa Hanekawa Tsubasa Hỏa 28,708 8,036 7,952


Đặc điểm chung


Lượng MP thu thập
Xem thêm: Cách xem bảng thống kê
Trong các trận đấu bất kỳ
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 12 16 20
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 12 16 3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 12 16 8
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 12 3 21
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 12 3 4
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 12 3 9
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 12 7 26
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 12 7 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 12 7 8
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 12 17
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 12 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 12 5
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 16
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 4
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 3 22
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 3 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 3 5
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 2 16 18
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 2 16 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 2 16 5
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 2 0 17
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 2 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 2 0 5
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 2 4 26
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 2 4 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 2 4 4
Trong Mirrors
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 16 22 29
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 16 22 4
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 16 22 11
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 16 3 29
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 16 3 4
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 16 3 11
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 16 9 37
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 16 9 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 16 9 11
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 18 26
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 18 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 18 8
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 25
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 7
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 5 33
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 5 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 5 7
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 3 25 25
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 3 25 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 25 7
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 3 0 25
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 3 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 3 0 7
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 3 6 40
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 3 6 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 3 6 7
Attack Defense Magia Heal Support Balance Ultimate
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.