Magia Record VN Wiki
Advertisement
Magia Record VN Wiki

Phân nhóm Support

Hình ảnh Nhân vật Thuộc tính Max HP Max ATK Max DEF
CharIcon NoData.png Misono Karin Hỏa 28,476 7,874 7,543
CharIcon NoData.png Azusa Mifuyu Ám 27,452 7,933 7,785
CharIcon NoData.png Hiiragi Nemu Mộc 29,016 8,055 7,725
CharIcon NoData.png Yakumo Mitama 29,120 7,776 8,460
CharIcon NoData.png Kirari Hikaru Quang 29,199 8,116 7,785
CharIcon NoData.png Kasane Ao Thủy
CharIcon NoData.png Miyabi Shigure Mộc 28,768 8,056 7,972
CharIcon NoData.png Livia Medeiros 28,088 8,400 7,710
CharIcon NoData.png Tamaki Iroha (Mizugi) Thủy 28,648 8,016 7,932
CharIcon NoData.png Iroha-chan Quang 30,088 8,015 7,582
CharIcon NoData.png Akemi Homura (Megane) Ám 29,025 7,554 7,529
CharIcon NoData.png Kaname Madoka (Haregi) Quang 27,788 8,298 7,608
CharIcon NoData.png Momoe Nagisa (Valentine) Ám 28,265 8,458 7,769
CharIcon NoData.png Utsuho Natsuki Thủy 20,776 5,611 5,762
CharIcon NoData.png Miyako Hinano Mộc 25,030 7,230 7,100
CharIcon NoData.png Kisaki Emiri Ám 20,042 5,965 5,466
CharIcon NoData.png Kumi Seika Thủy 20,925 5,787 5,546
CharIcon NoData.png Yusa Haduki Quang 20,844 6,204 5,684
CharIcon NoData.png Fumino Sayuki Quang 27,907 8,339 7,651
CharIcon NoData.png Megumi Moka Mộc
CharIcon NoData.png Chiaki Riko Quang 27,725 8,175 7,429
CharIcon NoData.png Anna Meru Mộc 22,427 5,765 5,744
CharIcon NoData.png Kira Temari Thủy 22,167 6,156 5,904
CharIcon NoData.png Hibiki Meguru Hỏa
CharIcon NoData.png Yuzuki Rion Ám
CharIcon NoData.png Mannenzakura no Uwasa (Mizugi) Quang
CharIcon NoData.png Shion Chisato Thủy 21,398 5,961 5,889
CharIcon NoData.png Hanekawa Tsubasa Hỏa 28,708 8,036 7,952

Đặc điểm chung

Lượng MP thu thập

Xem thêm: Cách xem bảng thống kê
Trong các trận đấu bất kỳ
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 12 16 20
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 12 16 3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 12 16 8
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 12 3 21
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 12 3 4
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 12 3 9
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 12 7 26
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 12 7 3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 12 7 8
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 0 12 17
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 0 12 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 0 12 5
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 0 0 16
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 0 0 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 0 0 4
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 0 3 22
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 0 3 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 0 3 5
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 2 16 18
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 2 16 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 2 16 5
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 2 0 17
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 2 0 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 2 0 5
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 2 4 26
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 2 4 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 2 4 4
Trong Mirrors
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 16 22 29
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 16 22 4
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 16 22 11
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 16 3 29
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 16 3 4
DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 16 3 11
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 16 9 37
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 16 9 3
DiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 16 9 11
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 0 18 26
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 0 18 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 0 18 8
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 0 0 25
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 0 0 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 0 0 7
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 0 5 33
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 0 5 0
DiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 0 5 7
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.png 3 25 25
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.png 3 25 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Charge.png 0 25 7
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Accele.png 3 0 25
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.png 3 0 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png 3 0 7
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Accele.png 3 6 40
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon BlastH.png 3 6 0
DiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png 3 6 7
Attack Defense Magia Heal Support Balance Ultimate
Advertisement