FANDOM


Phân nhóm Ultimate
Hình ảnh Nhân vật Thuộc tính Max HP Max ATK Max DEF
CharIcon UltimateMadoka Ultimate Madoka Quang 29,143 9,114 7,906
CharIcon IrohaYachiyoKessen Iroha-Yachiyo (Kessen) Quang


Đặc điểm chung

Phân nhóm Ultimate có các đặc điểm:

  • Sở hữu EX Skill.
  • Có các chỉ số cao hơn trung bình các Phân nhóm khác.


Lượng MP thu thập
Xem thêm: Cách xem bảng thống kê


Attack Defense Magia Heal Support Balance Ultimate


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.