FANDOM


Danh sách các Pick-Up Gacha diễn ra trong Magia Record.
Các Gacha này thường đi kèm với một sự kiện hay chiến dịch cụ thể.

※Xem thêm: Danh sách sự kiện
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.