FANDOM


【2018】Những Pick-Up Gacha đã diễn ra
Hình ảnh Gacha Thời gian
20180101 MadokaPickUp 【Giới hạn thời gian】
Puella Magi Trong Trang Phục Haregi

Kaname Madoka (Haregi)
25/12 ~ 31/12
Banner 0168 m
【Giới hạn thời gian】
Người Artist Tô Màu Đêm Thánh

Holy Alina
11/12 ~ 25/12
Banner 0164 m
【Giới hạn thời gian】
Hanekawa Tsubasa
03/12 ~ 11/12
Banner 0160 m
【Giới hạn thời gian】
Hachikuji Mayoi
26/11 ~ 03/12
Banner 0158 m
Makino Ikumi & Midori Ryou 12/11 ~ 26/11
Banner 0154 m
【Giới hạn thời gian】
Momoe Nagisa
29/10 ~ 12/11
Banner 0152 m
Kure Kirika & Mikuni Oriko 22/10 ~ 29/10
Banner 0150 m
Chiaki Riko 09/10 ~ 22/10
Banner 0143 m
【Giới hạn thời gian】
Sengoku Nadeko
25/09 ~ 09/10
Banner 0140 m
Awane Kokoro & Kagami Masara 18/09 ~ 25/09
20170919 RenPickUp
Isuzu Ren 10/09 ~ 18/09
Banner 0120 m
【Gacha Campaign】
Pick-Up tùy chọn
27/08 ~ 03/09
Banner 0127 m
【Gacha Campaign】
Chuỗi-10 miễn phí Rare Gacha
21/08 ~ 30/08
Banner 0121 m
【Giới hạn thời gian】
Ultimate Madoka
21/08 ~ 03/09
Banner 0117 m
【Giới hạn thời gian】
Kỳ Nghỉ Hè Của Nhà Mikaduki

Tamaki Iroha (Mizugi)
08/08 ~ 21/08
Banner 0106 m
Pick-Up theo Phân nhóm 02/08 ~ 08/08
20180720 MizuMoePickUp 【Giới hạn thời gian】
Dải Ruy Băng Nơi Sóng Vỗ Bờ

Akemi Homura (Mizugi)
20/07 ~ 02/08
20180713 QuintetPickUp Kaname Madoka & Miki Sayaka & Tomoe Mami & Sakura Kyouko 13/07 ~ 20/07
20180706 GachaCampaign 【Gacha Campaign】 06/07 ~ 13/07
20180625 KanagiPickUp Izumi Kanagi 25/06 ~ 06/07
20180618 HolyMamiPickUp 【Giới hạn thời gian】
Thánh Nữ Giáng Thế Nơi Kamihama

Holy Mami
18/06 ~ 25/06
20180608 MifuyuPickUp Azusa Mifuyu 08/06 ~ 18/06
20180601 UwasaTsurunoPickUp 【Giới hạn thời gian】
Uwasa no Tsuruno
01/06 ~ 08/06
20180521 KanaePickUp Yukino Kanae & Anna Meru 21/05 ~ 01/06
20180514 AttributePickUp
Pick-Up theo Thuộc tính 14/05 ~ 19/05
20180501 SuzunePickUp 【Giới hạn thời gian】
Cross Connection

Amano Suzune & Shion Chisato
01/05 ~ 14/05
20180413 MitamaPickUp Yakumo Mitama 13/04 ~ 01/05
20180402 HimikaPickUp Mao Himika 02/04 ~ 13/04
20180323 MayuPickUp Nỗ Lực Của Cô Gái Mộng Mơ!
Kozue Mayu
23/03 ~ 02/04
20180312 MitoPickUp Bái Bai, Ngày Mai Gặp Lại
Aino Mito & Ibuki Reira
12/03 ~ 23/03
20180302 AlinaPickUp Alina Gray 02/03 ~ 12/03
20180221 RizPickUp 【Giới hạn thời gian】
Tiếng Chuông Vang Vượt Thời Gian

Riz Hawkwood
21/02 ~ 02/03
20180215 TartPickUp 【Giới hạn thời gian】
Tiếng Chuông Vang Vượt Thời Gian

Tart
15/02 ~ 28/02
20180205 MadoSayaPickUp À la Carte Valentine
Kaname Madoka & Miki Sayaka
05/02 ~ 09/02
20180209 RenMomokoPickUp À la Carte Valentine
Togame Momoko & Isuzu Ren
09/02 ~ 15/02
20180122 SayakaPickUp Miki Sayaka 22/01 ~ 05/02
20180112 AttributePickUp Pick-Up theo Thuộc tính 12/01 ~ 22/01
20180101 MadokaPickUp 【Giới hạn thời gian】
Puella Magi Trong Trang Phục Haregi

Kaname Madoka (Haregi)
01/01 ~ 12/01
20180101 Fukubukuro 【Gacha Campaign】
Túi May Mắn Đặc Biệt Đầu Năm
từ Mitama
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.