FANDOM


【2018】Những Pick-Up Gacha đã diễn ra
Hình ảnh Gacha Thời gian
20180101 MadokaPickUp
【Giới hạn thời gian】
Puella Magi Trong Trang Phục Haregi
25/12 ~ 31/12
Banner 0168 m
【Giới hạn thời gian】
Người Artist Tô Màu Đêm Thánh
11/12 ~ 25/12
Banner 0164 m
【Giới hạn thời gian】
Hanekawa Tsubasa Pick-Up
03/12 ~ 11/12
Banner 0160 m
【Giới hạn thời gian】
Hachikuji Mayoi Pick-Up
26/11 ~ 03/12
Banner 0158 m
Ikumi & Ryou Pick-Up 12/11 ~ 26/11
Banner 0154 m
【Giới hạn thời gian】
Momoe Nagisa Pick-Up
29/10 ~ 12/11
Banner 0152 m
Oriko & Kirika Pick-Up 22/10 ~ 29/10
Banner 0150 m
Chiaki Riko Pick-Up 09/10 ~ 22/10
Banner 0143 m
【Giới hạn thời gian】
Sengoku Nadeko Pick-Up
25/09 ~ 09/10
Banner 0140 m
Kokoro & Masara Pick-Up 18/09 ~ 25/09
20170919 RenPickUp
Isuzu Ren Pick-Up 10/09 ~ 18/09
Banner 0120 m
【Gacha Campaign】
Tùy chọn ★4 Puella Magi
27/08 ~ 03/09
Banner 0121 m
【Giới hạn thời gian】
Ultimate Madoka Pick-Up
21/08 ~ 03/09
Banner 0117 m
【Giới hạn thời gian】
Kỳ Nghỉ Hè Của Nhà Mikaduki
08/08 ~ 21/08
Banner 0106 m
Pick-Up theo Phân nhóm 02/08 ~ 08/08
20180720 MizuMoePickUp
【Giới hạn thời gian】
Dải Ruy Băng Nơi Sóng Vỗ Bờ
20/07 ~ 02/08
20180713 QuintetPickUp
Madoka & Mami & Sayaka & Kyouko
Pick-Up
13/07 ~ 20/07
20180706 GachaCampaign
【Gacha Campaign】 06/07 ~ 13/07
20180625 KanagiPickUp
Izumi Kanagi Pick-Up 25/06 ~ 06/07
20180618 HolyMamiPickUp
【Giới hạn thời gian】
Thánh Nữ Giáng Thế Nơi Kamihama
18/06 ~ 25/06
20180608 MifuyuPickUp
Azusa Mifuyu Pick-Up 08/06 ~ 18/06
20180601 UwasaTsurunoPickUp
【Giới hạn thời gian】
Uwasa no Tsuruno Pick-Up
01/06 ~ 08/06
20180521 KanaePickUp
Kanae & Meru Pick-Up 21/05 ~ 01/06
20180514 AttributePickUp
Pick-Up theo Thuộc tính 14/05 ~ 19/05
20180501 SuzunePickUp
【Giới hạn thời gian】
Cross Connection
01/05 ~ 14/05
20180413 MitamaPickUp
Yakumo Mitama Pick-Up 13/04 ~ 01/05
20180402 HimikaPickUp
Mao Himika Pick-Up 02/04 ~ 13/04
20180323 MayuPickUp
Nỗ Lực Của Cô Gái Mộng Mơ! 23/03 ~ 02/04
20180312 MitoPickUp
Bái Bai, Ngày Mai Gặp Lại 12/03 ~ 23/03
20180302 AlinaPickUp
Alina Gray Pick-Up 02/03 ~ 12/03
20180221 RizPickUp
【Giới hạn thời gian】
Tiếng Chuông Vang Vượt Thời Gian
Đợt 2
21/02 ~ 02/03
20180215 TartPickUp
【Giới hạn thời gian】
Tiếng Chuông Vang Vượt Thời Gian
Đợt 1
15/02 ~ 28/02
20180209 RenMomokoPickUp
À la Carte Valentine
Đợt 2
09/02 ~ 15/02
20180205 MadoSayaPickUp
À la Carte Valentine
Đợt 1
05/02 ~ 09/02
20180122 SayakaPickUp
Miki Sayaka Pick-Up 22/01 ~ 05/02
20180112 AttributePickUp
Pick-Up theo Thuộc tính 12/01 ~ 22/01
20180101 MadokaPickUp
【Giới hạn thời gian】
Puella Magi Trong Trang Phục Haregi
01/01 ~ 12/01
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.