FANDOM


Rhyton no Ribbon 【 リュトンのリボン 】
Item RhytonRibbon Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia Đối tượng
EnemyIcon 6004


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item RhytonRibbon Rhyton no Ribbon
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★3 Item RhytonRibbon x3 CharIcon EriAimi CharIcon YusaHaduki CharIcon MikuriAyame CharIcon AnnaMeru CharIcon MakiKaoru
★4 Item RhytonRibbon x6 CharIcon MisonoKarin CharIcon IzumiKanagi CharIcon KirariHikaru CharIcon SakuraKyouko CharIcon AwaneKokoroCharIcon SarasaHanna CharIcon EriAimi CharIcon AnnaMeru CharIcon MannenzakuraUwasa CharIcon Kazumi CharIcon MakiKaoru CharIcon AmanoSuzune
Item RhytonRibbon x8 CharIcon Corbeau
★5 Item RhytonRibbon x8 CharIcon MisonoKarin CharIcon MomoeNagisa CharIcon ShizumiKonoha
Item RhytonRibbon x10 CharIcon AkemiHomuraMizugi CharIcon AwaneKokoro CharIcon Kazumi


Cường hóa Magia
Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.1 Item RhytonRibbon x1 CharIcon MisonoKarin CharIcon HiiragiNemu CharIcon IzumiKanagi CharIcon KirariHikaru CharIcon SakuraKyouko CharIcon AwaneKokoro CharIcon KomachiMikura CharIcon MidoriRyou CharIcon Kazumi
Magia Lv.2 Item RhytonRibbon x2 CharIcon EriAimi CharIcon YusaHaduki CharIcon AnnaMeru CharIcon MakiKaoru
Item RhytonRibbon x3 CharIcon TamakiIrohaMizugi CharIcon SakuraKyouko CharIcon KiraTemari
Magia Lv.3 Item RhytonRibbon x4 CharIcon EriAimi CharIcon YusaHaduki CharIcon AnnaMeru CharIcon MakiKaoru
Item RhytonRibbon x5 CharIcon MisonoKarin CharIcon FeliciaChan CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi CharIcon IrohaChan CharIcon HolyMami CharIcon AwaneKokoro CharIcon Kazumi CharIcon Tart CharIcon KanadeHaruka
Magia Lv.4 Item RhytonRibbon x4 CharIcon EriAimi CharIcon AnnaMeru CharIcon MakiKaoru
Item RhytonRibbon x5 CharIcon MisonoKarin CharIcon HiiragiNemu CharIcon IzumiKanagi CharIcon KirariHikaru CharIcon YakumoMitamaHaregi CharIcon AwaneKokoroCharIcon NanaseYukika CharIcon FuminoSayuki CharIcon KomachiMikura CharIcon Kazumi CharIcon HachikujiMayoi
Item RhytonRibbon x6 CharIcon YusaHaduki
Item RhytonRibbon x7 CharIcon MakinoIkumi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.