FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Rika-Ren (Christmas) S4
Minh họa Mashimasaki, QP:flapper

Rika-Ren (Christmas) S5
Minh họa Sasagi Koushi

Rika-Ren (Christmas) SD

Thiết kế Mashimasaki
QP:flapper
Lồng tiếng Itou Kanae
Ozaki Yuka
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 16/12/2019
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Shadow Rika-Ren (Christmas)
梨花・れん (クリスマスver.) ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,730 21,142 + 5,628
ATK 2,140 9,955 + 2,209
DEF 1,459 6,455 + 2,300
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Thổi bùng Giáng Sinh lên!?
●Tăng sức tấn công
●Tăng MP khi dùng Accele
●Né tránh
Magia Holy Spiral Hope
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Loại bỏ Trạng thái suy giảm
●Tăng sức tấn công
●Tự động hồi phục HP
Magia
Cường Hóa
3501
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Loại bỏ Trạng thái suy giảm
●Tăng sức tấn công
●Tự động hồi phục HP


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
16,782 7,870 5,138
HP + 6% Item DarkOrb C x 6 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item DarkOrb B x 12
Accele + 8% Item RhytonRibbon x 6 Blast + 4% Item OkujoBalloon x 8 Charge + 4% Item SunabaMakigai x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
21,142 9,955 6,455
HP + 7% Item DarkOrb C x 10 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item DarkOrb B x 15
Accele + 9% Item KumaBolt x 8 Blast + 5% Item RurouWara x 10 Charge + 5% Item MascotTategami x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 Thổi bùng Giáng Sinh lên!?
クリスマスを盛り上げよっ!?
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Tăng MP khi dùng Accele VII
(40%)
IX
(50%)
● Né tránh 100% 100%


● MAGIA

Icon skill 1014 Holy Spiral Hope
ホーリースパイラルホープ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
VI
(325%)
VIII
(345%)
10%
● Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Tác động: Toàn đội
100% 100% 0
● Tăng sức tấn công
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
25% 30% 2.5%
● Tự động hồi phục HP
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
6% HP 8% HP 1%


● MAGIA Cường Hóa

DoppelIcon NoData 3501
ギラ盛りオーロラストリーム
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
X
(814%)
22%
● Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Tác động: Toàn đội
100% 0
● Tăng sức tấn công
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
35% 2.5%
● Tự động hồi phục HP
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
10% HP 1

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x 5 Item EnbiHane x 5 Item DarkBook B x 3 Item OwlBucket x 3 Item DarkBook C x 1 Item BigFerrisTurbine x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item DarkBook A x 7 Item KagamiShoutaijou x 7 Item DarkBook B x 5 Item MascotTategami x 5 Item DarkBook C x 3 Item HitsujiTsuno x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item DarkBook A x 9 Item TachimimiHousoushi x 9 Item DarkBook B x 7 Item StaffKeySwitch x 7 Item DarkBook C x 5 Item SunabaShovel x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item DarkBook A x 11 Item MascotTategami x 11 Item DarkBook B x 9 Item RurouWara x 5 Item DarkBook C x 7 Item RhytonRibbon x 7
Item CurseChip x 1,000,000

Memoria đặc quyền

Mune ni Tomori wo ID: 1436
Memoria 1436 s Icon skill 1082 Counteract
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Trạng thái suy giảm 100% 100% Dành riêng cho
Rika-Ren (Christmas)
Tác động Bản thân Số lượt hồi 8 7

◆ Tổng quan cường hóaEdit

※Đây là toàn bộ cường hóa khi Puella Magi đã đạt mức khai mở 100/100.

Chỉ số Emo HPHP + 5,628 Emo ATKATK + 2,209 Emo DEFDEF + 2,300
Disc Emo AcceleAccele + 6% Emo BlastBlast + 3% Emo Charge Charge + 5%
Emo Skill Kỹ năng Icon skill 1084 Health Recovery [ XVII ]
Loại bỏ Trạng thái dị thường
Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
Số lượt hồi: 10      Tác động: Bản thân / 1-lượt

100%
XVII (100%)
Emo Ability Nội tại Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1089 Resist Adept [ I ]
Tăng đề kháng Trạng thái dị thường

I (20%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1155 Anti Seal-Magia [ VII ]
Có tỉ lệ Miễn nhiễm Khóa Magia

VII (55%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1088 Magia Adept [ II ]
Tăng sát thương Magia

II (7.5%)
Icon skill 1126 Chase Adept [ VI ]
Có tỉ lệ Đánh bồi

VI (20%)
Icon skill 1124 Parry Adept [ II ]
Có tỉ lệ Né tránh

II (15%)
Icon skill 1088 Magia Adept [ II ]
Tăng sát thương Magia

II (7.5%)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.