FANDOM


Sống sót
【 サヴァイヴ 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1174 Icon status 1174
Mã số 1174
Giá trị tối đa
Liên hệ Icon skill 1127

Kỹ năng và trạng thái「Sống sót」giúp nhân vật không bị 'chết' (do không còn HP) bởi đòn đánh, nhưng sẽ tiếp tục 'sống' với HP còn 1, và khi đến cuối lượt đánh sẽ tự hồi phục một lượng HP, tương ứng với mức HP tối đa.

Giá trị của「Sống sót」là tỉ lệ thành công, hay tỉ lệ đòn đánh có thể gây ra được tác động. Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì tỉ lệ thành công là chắc chắn.

Tuy nhiên, như hầu hết các Trạng thái cường hóa khác, trường hợp có nhiều hơn một trạng thái cùng loại đang có trên một nhân vật, thì chỉ duy nhất trạng thái có giá trị lớn nhất là có tác động.

Đặc điểmEdit

  • Khác với「Chịu đựng」, trạng thái「Sống sót」khi được kích hoạt sẽ giữ nhân vật 'sống' đến cuối lượt đánh, bất kể có bị tấn công thêm bao nhiêu đi nữa.
  • Tuy nhiên, trường hợp nhân vật đang bị nhiễm các Trạng thái dị thường có tác dụng ngăn chặn hành động như「Quyến rũ」「Choáng」「Trói buộc」, hay sát thương nhận vào là từ các Trạng thái dị thường có tác dụng gây sát thương cuối lượt đánh như「Nhiễm độc」「Thiêu đốt」「Nguyền rủa」, thì trạng thái「Sống sót」sẽ không thể kích hoạt.
  • Trường hợp nhân vật đang nhiễm các Trạng thái dị thường có kèm tác dụng ngăn chặn hồi phục HP như「Trói buộc」「Lóa mắt」「Nguyền rủa」có thể vô hiệu hóa tác động tự hồi phục HP của「Sống sót

Ứng dụngEdit

Ultimate Madoka ID: 2101
CharIcon UltimateMadoka Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Ultimate Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1087
Tăng sát thương gây ra
Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
Sống sót
Loại bỏ Trạng thái dị thường
IX (40%)
100%
Sống sót + % HP
100%

Miki Sayaka ID: 2004
CharIcon MikiSayaka Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1012
● Sát thương một mục tiêu
Sống sót (bản thân/3-lượt)
Chí mạng (bản thân/2-lượt)
Phản công (bản thân/2-lượt)
VII (720%)
Sống sót + 35% HP
100%
100%
Doppel
DoppelIcon 2004
● Sát thương một mục tiêu
Sống sót (bản thân/3-lượt)
Chí mạng (bản thân/2-lượt)
Phản công (bản thân/2-lượt)
IX (1672%)
Sống sót + 40% HP
100%
100%
Mao Himika ID: 3020
CharIcon MaoHimika Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương toàn bộ địch
Sống sót (bản thân/3-lượt)
Tự động hồi phục HP (bản thân/2-lượt)
VII (360%)
Sống sót + 35% HP
10% HP
Doppel
DoppelIcon 3020
● Sát thương toàn bộ địch
Sống sót (bản thân/3-lượt)
Tự động hồi phục HP (bản thân/2-lượt)
IX (814%)
Sống sót + 40% HP
10% HP

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.