FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Sakura Kyouko S4
Minh họa

Sakura Kyouko S5
Minh họa

Sakura Kyouko SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Nonaka Ai
Nguyên tác Madoka Magica
Ngày ra mắt 29/09/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Fire Sakura Kyouko
佐倉 杏子 ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Attack
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 4,981 22,580
ATK 2,114 9,592
DEF 1,603 7,268
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Thiệt, đéo thể ngồi yên với mày mà
●Tăng sát thương Blast
●Giảm sát thương nhận vào
Magia Kugatachi
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Tăng sức tấn công
●Tăng sát thương Blast [★5]
Doppel Doppel của Bất Cần Đời
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Tăng sức tấn công
●Tăng sát thương Blast


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Attack - Tấn công
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
17,931 7,610 5,770
HP +6% Item FlameOrb B x12 ATK +7% Item RainbowOrb x3 DEF +5% Item FlameOrb C x6
Accele +5% Item SunabaShovel x6 Blast +7% Item OwlBucket x7 Charge +4% Item RhytonRibbon x6
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
22,580 9,592 7,268
HP +7% Item FlameOrb B x15 ATK +8% Item RainbowOrb x3 DEF +6% Item FlameOrb C x10
Accele +6% Item HitsujiTsuno x8 Blast +8% Item OkujoBalloon x10 Charge +5% Item NankinjouKusari x15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1092 Thiệt, đéo thể ngồi yên với mày mà
ったく、見てらんねーな
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sát thương Blast VII
(70%)
IX
(80%)
● Giảm sát thương nhận vào VII
(60%)
IX
(70%)


Magia

Icon skill 1014 Kugatachi
盟神抉槍
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
V
(315%)
VII
(335%)
10%
● Tăng sức tấn công
Tác động: Bản thân / 3-lượt
25% 35% 2.5%
● Tăng sát thương Blast [★5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- 45% 2.5%


Doppel

DoppelIcon 2006 Doppel của Bất Cần Đời
自棄のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(781%)
22%
● Tăng sức tấn công
Tác động: Bản thân / 3-lượt
55% 2.5%
● Tăng sát thương Blast
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
45% 2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x5 Item OkujoKagi x5 Item FlameBook B x3 Item OwlBucket x3 Item FlameBook C x1 Item RhytonRibbon x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item FlameBook A x7 Item EnbiHane x7 Item FlameBook B x5 Item EmaMizuhiki x5 Item FlameBook C x3 Item RhytonRibbon x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item FlameBook A x9 Item TachimimiHousoushi x9 Item FlameBook B x7 Item NankinjouKusari x7 Item FlameBook C x5 Item TachimimiWata x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item FlameBook A x11 Item HitsujiFue x11 Item FlameBook B x9 Item KaidanMonument x5 Item FlameBook C x7 Item HitsujiTsuno x7
Item CurseChip x1,000,000◆ Mermoria đặc quyền
Arifureta Mono ID: 1111
MemoriaIcon Arifureta mono Icon skill 1127 Fortitude Soul
Mặc định Tối đa Chú thích
Chịu đựng

100%

100%

Dành riêng cho
Sakura Kyouko
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 15 13