FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Satomi Touka S4
Minh họa Aoki Ume

Satomi Touka S5
Minh họa Sasagi Koushi

Satomi Touka SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Kugimiya Rie
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 05/03/2019
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Fire Satomi Touka
里見 灯花 ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,704 21,019 + ???
ATK 2,109 9,803 + ???
DEF 1,372 6,072 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Ta tăng tỉ lệ lên nào~!
●Tăng sức tấn công
●Hồi phục MP
●Có tỉ lệ [★4] / Gây Khóa Magia trong đòn đánh [★5]
Magia Neo Genesis
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm sức phòng ngự
●Tăng sức phòng ngự
●Tăng sát thương Magia [★5]
Doppel Doppel của Mơ Mộng
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm sức phòng ngự
●Tăng sức phòng ngự
●Tăng sát thương Magia


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
16,689 7,756 4,832
HP + 6% Item FlameOrb C x 6 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item FlameOrb B x 12
Accele + 6% Item KaidanMonument x 6 Blast + 6% Item RurouKui x 8 Charge + 4% Item StaffKeySwitch x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
21,019 9,803 6,072
HP + 7% Item FlameOrb C x 10 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item FlameOrb B x 15
Accele + 7% Item IkigamiMizugame x 8 Blast + 7% Item SpeakerBell x 10 Charge + 5% Item GomuUkiwa x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 Ta tăng tỉ lệ lên nào~!
確率あげてこー!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Hồi phục MP IV
(20 MP)
VI
(25 MP)
● Có tỉ lệ [★4] / Gây Khóa Magia trong đòn đánh [★5] 60% 100%


● MAGIA

Icon skill 1014 Neo Genesis
ネオ・ジェネシス☆彡
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
-15% -17.5% -2.5%
● Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 3-lượt
22.5% 37.5% 2.5%
● Tăng sát thương Magia [★5]
Tác động: Bản thân / 3-lượt
- 25% 2.5%


● DOPPEL

DoppelIcon 1007 Doppel của Mơ Mộng
白昼夢のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(814%)
22%
● Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
-25% -2.5%
● Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 3-lượt
37.5% 2.5%
● Tăng sát thương Magia
Tác động: Bản thân / 5-lượt
25% 2.5%

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x 5 Item StaffKeySwitch x 5 Item FlameBook B x 3 Item OwlBucket x 3 Item FlameBook C x 1 Item MachibitoumaSharin x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item FlameBook A x 7 Item KomoriDaiza x 7 Item FlameBook B x 5 Item CuratorHood x 5 Item FlameBook C x 3 Item KomoriTotte x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item FlameBook A x 9 Item RurouKui x 9 Item FlameBook B x 7 Item MascotTategami x 7 Item FlameBook C x 5 Item BigFerrisTurbine x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item FlameBook A x 11 Item GomuUkiwa x 11 Item FlameBook B x 9 Item MascotTategami x 5 Item FlameBook C x 7 Item JinkouchinouCode x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Watakushi dake no Jiyuu ID: 1315
Memoria 1315 s Icon skill 1176 Mana Absorb
Mặc định Tối đa Chú thích
Tổn thất MP
Hồi phục MP
I
I
I
I
Dành riêng cho
Satomi Touka
Tác động Đơn mục tiêu Số lượt hồi 10 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.