FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Sengoku Nadeko S4
Minh họa Kuronyan

Sengoku Nadeko S5
Minh họa Watanabe Akio

Sengoku Nadeko SD

Thiết kế Watanabe Akio
Lồng tiếng Hanazawa Kana
Nguyên tác Madogatari-ten
Ngày ra mắt 25/09/2018
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Plant Sengoku Nadeko
千石 撫子 ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,786 21,870 + ???
ATK 2,043 9,214 + ???
DEF 1,503 6,906 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Hào quang con gái màu dâu tây
●Tăng sát thương gây ra
●Gây Thiêu đốt trong đòn đánh
●Có tỉ lệ [★4] / Gây Quyến rũ trong đòn đánh [★5]
Magia Ground Theory
●Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
●Gây Thiêu đốt
●Tổn thất MP
Doppel Doppel của Lời Nguyền
●Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
●Gây Nguyền rủa
●Gây Trói buộc
●Tổn thất MP


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
17,354 7,301 5,488
HP + 6% Item ForestOrb C x 6 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item ForestOrb B x 12
Accele + 6% Item EmaMizuhiki x 8 Blast + 4% Item TachimimiHousoushi x 12 Charge + 6% Item TachimimiWata x 6
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
21,870 9,214 6,906
HP + 7% Item ForestOrb C x 10 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item ForestOrb B x 15
Accele + 7% Item CuratorHood x 10 Blast + 5% Item KomoriDaiza x 15 Charge + 7% Item TachimimiWata x 8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1087 Hào quang con gái màu dâu tây
ストロベリー色の女子オーラ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sát thương gây ra VII
(35%)
IX
(40%)
● Gây Thiêu đốt trong đòn đánh 100% 100%
● Có tỉ lệ [★4] / Gây Quyến rũ trong đòn đánh [★5] 65% 100%


● MAGIA

Icon skill 1012 Ground Theory
這う這うの定理
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
VI
(560%)
VIII
(600%)
10%
● Gây Thiêu đốt
Tác động: Đơn mục tiêu
100%
(1-lượt)
100%
(3-lượt)
0
● Tổn thất MP
Tác động: Đơn mục tiêu
VI
(80 MP)
VIII
(100 MP)
0


● DOPPEL

DoppelIcon 4044 Doppel của Lời Nguyền
呪縛のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
X
(1408%)
22%
● Gây Nguyền rủa
Tác động: Đơn mục tiêu / 3-lượt
100% 0
● Gây Trói buộc
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
100% 0
● Tổn thất MP
Tác động: Đơn mục tiêu
XV
(200 MP)
0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ForestBook A x 5 Item OkujoKagi x 5 Item ForestBook B x 3 Item MailGlider x 3 Item ForestBook C x 1 Item JinkouchinouCode x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item ForestBook A x 7 Item FurikoNeji x 7 Item ForestBook B x 5 Item StaffKeySwitch x 5 Item ForestBook C x 3 Item FurikoJuushin x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item ForestBook A x 9 Item TachimimiHousoushi x 9 Item ForestBook B x 7 Item MailGlider x 7 Item ForestBook C x 5 Item JinkouchinouCode x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item ForestBook A x 11 Item FurikoNeji x 11 Item ForestBook B x 9 Item StaffKeySwitch x 5 Item ForestBook C x 7 Item FurikoJuushin x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Shumi, Boushi Atsume ID: 1258
Memoria 1258 s Icon skill 1142 Snake Vision
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Sương mù
Miễn nhiễm Bóng tối
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Quyến rũ
100%
100%
XII
100%
100%
100%
Dành riêng cho
Sengoku Nadeko
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.