FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Senjougahara Hitagi S3
Minh họa Sasagi Koushi

Senjougahara Hitagi S4
Minh họa Watanabe Akio

Senjougahara Hitagi S5
Minh họa Watanabe Akio

Senjougahara Hitagi SD

Senjougahara Hitagi SD2

Thiết kế Watanabe Akio
Lồng tiếng Saitou Chiwa
Nguyên tác Madogatari-ten
Ngày ra mắt 25/09/2018
Cách sở hữu Giới hạn sự kiện
AttributeIcon Shadow Senjougahara Hitagi
戦場ヶ原 ひたぎ ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Attack
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,190 23,710 + ???
ATK 1,551 8,128 + ???
DEF 1,260 6,835 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Tsundere Service
●Tăng sức tấn công
●Gây Nhiễm độc trong đòn đánh
●Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Magia Gravity Graffiti
●Sát thương toàn bộ địch
●Có tỉ lệ gây Khóa Kỹ năng
●Giảm sức tấn công [★4]
Doppel Doppel của Tsundora
●Sát thương toàn bộ địch
●Gây Khóa Kỹ năng
●Giảm sức tấn công


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Attack - Tấn công
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
14,648 5,161 4,223
HP + 5% Item DarkOrb A x 9 ATK + 5% Item DarkOrb C x 4 DEF + 5% Item DarkOrb B x 7
Accele + 3% Item CuratorHood x 3 Blast + 7% Item RainbowOrb x 2 Charge + 3% Item OkujoKagi x 8
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
19,357 6,596 5,541
HP + 6% Item DarkOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item DarkOrb C x 6
Accele + 4% Item NankinjouKusari x 8 Blast + 8% Item FurikoJuushin x 6 Charge + 4% Item FurikoNeji x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
23,710 8,128 6,835
HP + 7% Item DarkOrb B x 16 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 7% Item DarkOrb C x 10
Accele + 5% Item JinkouchinouCode x 10 Blast + 9% Item KomoriTotte x 8 Charge + 5% Item KumaErimaki x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 Tsundere Service
ツンデレサービス
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4 ★5
● Tăng sức tấn công IV
(27.5%)
VI
(32.5%)
VIII
(37.5%)
● Gây Nhiễm độc trong đòn đánh 100% 100% 100%
● Trạng thái giảm sát thương nhận vào IV
(45%)
VI
(55%)
VIII
(65%)


● MAGIA

Icon skill 1014 Gravity Graffiti
グラビティ・グラフティ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
III
(320%)
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Có tỉ lệ gây Khóa Kỹ năng
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
35% 40% 40%
● Giảm sức tấn công [★4]
Tác động: Tất cả địch
- -25% / 1-lượt -25% / 2-lượt -2.5%


● DOPPEL

DoppelIcon 4041 Doppel của Tsundora
ツンドラのドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(814%)
22%
● Gây Khóa Kỹ năng
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
100%
● Giảm sức tấn công
Tác động: Tất cả địch / 2-lượt
-30% -2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x5 Item OkujoKagi x5 Item DarkBook B x3 Item OwlBucket x3 Item DarkBook C x1 Item JinkouchinouCode x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item DarkBook A x7 Item KomoriDaiza x7 Item DarkBook B x5 Item StaffKeySwitch x5 Item DarkBook C x3 Item HitsujiTsuno x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item DarkBook A x9 Item TachimimiHousoushi x9 Item DarkBook B x7 Item MailGlider x7 Item DarkBook C x5 Item RhytonRibbon x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item DarkBook A x11 Item KomoriDaiza x11 Item DarkBook B x9 Item StaffKeySwitch x5 Item DarkBook C x7 Item FurikoJuushin x7
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Bunbougu toiu Na no Kyouki ID: 1257
Memoria 1257 s Icon skill 1119 Enhance Weapon
Mặc định Tối đa Chú thích
Trạng thái tăng sát thương gây ra VII VIII Dành riêng cho
Senjougahara Hitagi
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 6 5


◆ Thông tin khác

Thăng cấp & Khai mở Doppel

Banner 0204 m
※Thời gian áp dụng: Từ 25/02/2019 ~
※Nhiệm vụ: Không có
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.