FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Shinobu Akira S2
Minh họa Ochau

Shinobu Akira S3
Minh họa Ochau

Shinobu Akira S4
Minh họa Ochau

Shinobu Akira SD

Thiết kế Ochau
Lồng tiếng Muranaka Tomo
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Water Shinobu Akira
志伸 あきら ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Attack
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 3,085 16,225
ATK 1,322 7,208
DEF 994 5,191
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Vung đấm lên với tớ nào!
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Tăng sức tấn công
Magia Machinegun Fists
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Tăng sát thương gây ra [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Attack - Tấn công
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.50
★★
9,736 4,317 3,115
HP +3% Item AquaOrb B x4 ATK +6% Item AquaOrb C x2 DEF +2% Item AquaOrb A x6
Accele +2% Item KagamiShoutaijou x5 Blast +2% Item EmaMizuhiki x3 Charge +6% Item MachibitoumaSharin x1
Item CurseChip x100,000
Lv.60
★★★
12,335 5,475 3,947
HP +4% Item AquaOrb B x7 ATK +7% Item AquaOrb C x4 DEF +3% Item AquaOrb A x9
Accele +3% Item HitsujiFue x8 Blast +3% Item TachimimiWata x3 Charge +7% Item RainbowOrb x2
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
16,225 7,208 5,191
HP +5% Item AquaOrb C x6 ATK +8% Item RainbowOrb x3 DEF +4% Item AquaOrb B x12
Accele +4% Item EnbiHane x12 Blast +4% Item EmaMizuhiki x8 Charge +8% Item HitsujiTsuno x6


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1091 Vung đấm lên với tớ nào!
ボクと拳を重ねて!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★2 ★3 ★4
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge III
(15%)
V
(20%)
VII
(25%)
● Tăng sức tấn công III
(25%)
V
(30%)
VII
(35%)


Magia

Icon skill 1012 Machinegun Fists
巨拳連弾
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
I
(600%)
III
(640%)
V
(680%)
10%
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
10% 15% 20% 2.5%
● Tăng sát thương gây ra [★4]
Tác động: Bản thân / 3-lượt
- - 25% 2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x3 Item HitsujiFue x3
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item AquaBook A x5 Item EnbiHane x5 Item AquaBook B x3 Item EmaMizuhiki x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item AquaBook A x7 Item TachimimiHousoushi x7 Item AquaBook B x5 Item EmaMizuhiki x5 Item AquaBook C x3 Item MachibitoumaSharin x3
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item AquaBook A x9 Item KagamiShoutaijou x9 Item AquaBook B x7 Item MachibitoumaSharin x3 Item AquaBook C x5 Item HitsujiTsuno x5
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Yasashiki Tsuwamono ID: 1090
MemoriaIcon Yasashiki Tsuwamono Icon skill 1167 Charge Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Charge

100%

100%

Dành riêng cho
Shinobu Akira
Tác động Toàn đội / 1-lượt Số lượt hồi 15 13