FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Shizumi Konoha S4
Minh họa Yuugen

Shizumi Konoha S5
Minh họa Yuugen

Shizumi Konoha SD

Thiết kế Yuugen
Lồng tiếng Lynn
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 10/10/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Water Shizumi Konoha
静海 このは ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 5,898 26,940 + ???
ATK 1,684 8,388 + ???
DEF 1,911 8,793 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Để tôi làm giúp bạn được không
●Hồi phục HP
●Tăng MP khi dùng Accele
●Tăng sức tấn công
Magia Butterfly Tempest
●Sát thương toàn bộ địch
●Tự động hồi phục HP
●Loại bỏ Phản công [★5]
Doppel Doppel của Trả Đũa
●Sát thương toàn bộ địch
●Tự động hồi phục HP
●Loại bỏ Phản công


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
21,386 6,661 6,978
HP + 5% Item AquaOrb C x 6 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 4% Item AquaOrb B x 12
Accele + 8% Item TachimimiWata x 6 Blast + 4% Item OwlBucket x 8 Charge + 4% Item EnbiHane x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
26,940 8,388 8,793
HP + 6% Item AquaOrb C x 10 ATK + 9% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item AquaOrb B x 15
Accele + 9% Item RhytonRibbon x 8 Blast + 5% Item OkujoBalloon x 10 Charge + 5% Item NankinjouKusari x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1078 Để tôi làm giúp bạn được không
私に任せてもらえるかしら
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Hồi phục HP VI
(42.5% HP)
VIII
(47.5% HP)
● Tăng MP khi dùng Accele VII
(40%)
IX
(50%)
● Tăng sức tấn công VI
(35%)
IX
(40%)


● MAGIA

Icon skill 1014 Butterfly Tempest
バタフライ・テンペスト
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IV
(330%)
VI
(350%)
10%
● Tự động hồi phục HP
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
6% HP / lượt 8% HP / lượt 1%
● Loại bỏ Phản công [★5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- 100% 0


● DOPPEL

DoppelIcon 3026 Doppel của Trả Đũa
報復のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
VIII
(814%)
22%
● Tự động hồi phục HP
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
10% HP / lượt 1%
● Loại bỏ Phản công
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x 5 Item EnbiHane x 5 Item AquaBook B x 3 Item OwlBucket x 3 Item AquaBook C x 1 Item MachibitoumaSharin x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item AquaBook A x 7 Item TachimimiHousoushi x 7 Item AquaBook B x 5 Item EmaMizuhiki x 5 Item AquaBook C x 3 Item TachimimiWata x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item AquaBook A x 9 Item OkujoKagi x 9 Item AquaBook B x 7 Item NankinjouKusari x 7 Item AquaBook C x 5 Item OkujoBalloon x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item AquaBook A x 11 Item KagamiShoutaijou x 11 Item AquaBook B x 9 Item HitsujiTsuno x 5 Item AquaBook C x 7 Item SunabaShovel x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Hana Saku Ie de Sodatte ID: 1114
MemoriaIcon Hana Saku Ie de Sodatte Icon skill 1093 Morale Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng lượng MP thu thập IX X Dành riêng cho
Shizumi Konoha
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.