FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice
Profile 3026
“'''''”'
MagiReco 3026

MagiReco 3026

Shizumi Konoha【 静海 このは 】
Thông tin chung
Tuổi tác 17
Xuất thân Nhà trẻ Tsutsuji
Trường học Viện giáo dục Sankyo
Năng lực
Vũ khí Swallow-blade
Doppel / Ma Nữ Tagori
Thiết kế Yuugen
Lồng tiếng Lynn
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.