FANDOM


MemoriaType Skill 少女の境界
Ranh giới của thiếu nữ
Memoria Shoujo no Kyoukai

Minh họa: SHAFT
Icon skill 1085 Attack Up
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tăng sức tấn công
Tác động: Bản thân / 1-lượt
V VI
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 440 1,100
ATK 0 0
DEF 360 900
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Gacha
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.