FANDOM


MemoriaType Abi 瞬間を待ちわびて
Mòn mỏi chờ đợi khoảnh khắc
Memoria 1437 c

Minh họa: QP:flapper
Icon skill 1090 Clear Heart Adept
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tăng MP khi dùng Accele
Tác động: Bản thân / Toàn trận đấu
IV
(17.5%)
V
(20%)
●Trạng thái tăng sát thương gây ra
Tác động: Bản thân / Toàn trận đấu
III
(15%)
IV
(20%)
Chỉ số cộng thêm HP 2,240
ATK 1,840
DEF 0 0
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu 【Gacha】【Giới hạn thời gian】
Banner 0313 m
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.