FANDOM


Staff no Key Switch 【 スタッフのキースイッチ 】
Item StaffKeySwitch Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia Đối tượng
EnemyIcon 7006


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item StaffKeySwitch Staff no Key Switch
20 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★2 Item StaffKeySwitch x2 CharIcon KumiSeika
★4 Item StaffKeySwitch x8 CharIcon MikiSayaka CharIcon KumiSeika
Item StaffKeySwitch x12 CharIcon SatomiTouka CharIcon KomachiMikura CharIcon TakamachiNanoha
★5 Item StaffKeySwitch x15 CharIcon TamakiIroha CharIcon AlinaGray CharIcon MikiSayaka CharIcon SakuraKyoukoMizugi CharIcon FuminoSayuki CharIcon HanekawaTsubasa CharIcon FateTHarlaown


Dừng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.1 Item StaffKeySwitch x2 CharIcon AmiRia
Item StaffKeySwitch x3 CharIcon AlinaGray CharIcon HolyAlina CharIcon IrohaYachiyoKessen CharIcon MikiSayaka CharIcon TakamachiNanoha
Item StaffKeySwitch x5 CharIcon SatomiTouka
Magia Lv.2 Item StaffKeySwitch x4 CharIcon AmiRia CharIcon KumiSeika
Item StaffKeySwitch x5 CharIcon AzusaMifuyu CharIcon AlinaGray CharIcon HiroeChiharu CharIcon MikiSayaka CharIcon AinoMito CharIcon SarasaHanna CharIcon KozueMayu CharIcon FuminoSayuki CharIcon KiraTemari CharIcon Corbeau CharIcon AmanoSuzune CharIcon KanadeHaruka CharIcon KanbaruSuruga CharIcon FateTHarlaown
Magia Lv.3 Item StaffKeySwitch x6 CharIcon UwasaTsuruno CharIcon AmiRia CharIcon KumiSeika CharIcon ShionChisato
Item StaffKeySwitch x7 CharIcon AlinaGray CharIcon HiiragiNemu CharIcon FeliciaChan CharIcon HolyAlina CharIcon IrohaChan CharIcon MikiSayaka CharIcon ElisaCeljska
Magia Lv.4 Item StaffKeySwitch x5 CharIcon AzusaMifuyu CharIcon AinoMito CharIcon NanaseYukika CharIcon FuminoSayuki CharIcon KiraTemariCharIcon MannenzakuraUwasa CharIcon Corbeau CharIcon AmanoSuzune CharIcon KanadeHaruka
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.