FANDOM


Sunaba no Makigai 【 砂場の巻貝 】
Item SunabaMakigai Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia
  • Đối tượng rơi vật phẩm: Zabaii
  • Wiki ID: Shell
Đối tượng
EnemyIcon 7103


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item SunabaMakigai Sunaba no Makigai
20 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★2 Item SunabaMakigai x3 CharIcon TamakiIroha CharIcon NanamiYachiyo
★4 Item SunabaMakigai x8 CharIcon NanamiYachiyo CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi
Item SunabaMakigai x12 CharIcon UwasaTsuruno CharIcon YukinoKanae
★5 Item SunabaMakigai x15 CharIcon HiroeChiharu


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.1 Item SunabaMakigai x2 CharIcon YusaHaduki
Item SunabaMakigai x3 CharIcon HiroeChiharu CharIcon FeliciaChan CharIcon YakumoMitamaHaregi
Magia Lv.2 Item SunabaMakigai x2 CharIcon TamakiIroha
Item SunabaMakigai x3 CharIcon NanamiYachiyo
Item SunabaMakigai x5 CharIcon AkemiHomuraMizugi CharIcon NanaseYukika
Item SunabaMakigai x7 CharIcon IrohaChan
Magia Lv.3 Item SunabaMakigai x4 CharIcon TamakiIroha
Item SunabaMakigai x5 CharIcon NanamiYachiyo
Item SunabaMakigai x7 CharIcon HiroeChiharu CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.