FANDOM


Sunaba no Shovel 【 砂場のシャベル 】
Item SunabaShovel Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia
  • Đối tượng rơi vật phẩm: Zenobia
  • Wiki ID: Shovel
Đối tượng
EnemyIcon 6103


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item SunabaShovel Sunaba no Shovel
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★2 Item SunabaShovel x1 CharIcon TamakiIroha CharIcon NanamiYachiyo
★3 Item SunabaShovel x3 CharIcon TamakiIroha CharIcon NanamiYachiyo CharIcon UwasaTsuruno
★4 Item SunabaShovel x6 CharIcon HiroeChiharu CharIcon IrohaYachiyoKessen CharIcon SakuraKyouko CharIcon MomoeNagisa
Item SunabaShovel x8 CharIcon SakuraKyoukoMizugi
★5 Item SunabaShovel x8 CharIcon AzusaMifuyu CharIcon ChunMeiyui
Item SunabaShovel x10 CharIcon YakumoMitama CharIcon AkemiHomuraMegane CharIcon ChiakiRiko CharIcon Tart


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.1 Item SunabaShovel x1 CharIcon MomoeNagisa
Magia Lv.2 Item SunabaShovel x3 CharIcon HiroeChiharu CharIcon NanaseYukika CharIcon KanbaruSuruga
Item SunabaShovel x5 CharIcon TamakiUi CharIcon IzumiKanagi CharIcon KirariHikaru CharIcon TamakiIrohaMizugi CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi CharIcon AkemiHomura CharIcon SakuraKyoukoMizugi CharIcon ChiakiRiko CharIcon KomachiMikura CharIcon MidoriRyou CharIcon MakinoIkumi
Magia Lv.3 Item SunabaShovel x2 CharIcon TamakiIroha
Item SunabaShovel x3 CharIcon NanamiYachiyo
Magia Lv.4 Item SunabaShovel x2 CharIcon TamakiIroha
Item SunabaShovel x3 CharIcon NanamiYachiyo
Item SunabaShovel x7 CharIcon NanaseYukika CharIcon ShizumiKonoha
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.