FANDOM


Tăng sức tấn công
【 攻撃力UP 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1085 Icon status 1085
Mã số 1085
Giá trị tối đa 100%
Liên hệ Icon skill 1094

Kỹ năng và trạng thái「Tăng sức tấn công」giúp gia tăng chỉ số ATK của nhân vật theo tỉ lệ. Chỉ số ATK chịu tác động là bao gồm cả phần tăng cường từ Thức tỉnh, cũng như phần cộng thêm từ Memoria Nội tại đang trang bị, nếu có.

Giá trị「Tăng sức tấn công」có giới hạn tăng tối đa là 100%, và có thể bị thay đổi bởi các kỹ năng hay trạng thái「Giảm sức tấn công」xuống mức thấp nhất là -95%.

Tuy nhiên, những giới hạn trên không ảnh hưởng tới các giá trị tăng - giảm của Đội hình ma thuật.

Công thứcEdit

Tương quan giữa「Tăng - Giảm sức tấn công」Edit

Hiệu quả Trạng thái (%) = Giá trị tăng - Giá trị giảm
※Giá trị của Hiệu quả Trạng thái không lớn hơn 100%, hoặc không nhỏ hơn -95%.

Tác động vào chỉ số ATKEdit

TrueATK = [OriginATK * AwakenATKUp + MemoriaATK] * ATKUp/Down * Formation

 • TrueATK: Chỉ số ATK thực tế, cấu thành từ các yếu tố bên dưới:
 • OriginATK: Chỉ số ATK căn bản của nhân vật
 • AwakenATKUp (%): Tỉ lệ chỉ số ATK được tăng cường nhờ Thức tỉnh
 • MemoriaATK: Chỉ số ATK cộng thêm từ Memoria Nội tại (Ability) đang trang bị
 • ATKUp/Down (%): Hiệu quả trạng thái giữa「Tăng - Giảm sức tấn công」(có giới hạn)
 • Formation (%): Tỉ lệ tác động từ Đội hình ma thuật, gồm các dạng:
  • ATK↑ = 10%
  • ATK↑↑ = 15%
  • ATK↓ = -10%

※Xem thêm: Tính toán sát thương


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 5% 10% 15% 20% 25%
VI VII VIII IX X
30% 35% 40% 45% 50%

Các dạng khácEdit

Tăng sức tấn công khi HP tối đaEdit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 5% 10% 15% 20% 25%

Tăng sức tấn công khi HP thấpEdit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 5%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 10% 15% 20% 25% 30%

Tăng sức tấn công cho đồng đội sau khi chếtEdit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 1.3% + 1.1%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 2.4% 3.7% 5% 6.3% 7.6%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★4Edit

Tomodachi Dekita! ID: 1122
MemoriaIcon Tomodachi Dekita! Icon skill 1121 Espranzar Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ Chí mạng
Tăng sức tấn công
III
III
IV
IV
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Kokorochiyoi Unbalance ID: 1138
MemoriaIcon Kokorochiyoi Unbalance Icon skill 1085 Full Gauge Drive
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công khi HP tối đa IV V Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Hikari to Yami no Hazama de Furuu Ken ID: 1209
Memoria 1209 s Icon skill 1085 Full Gauge Over Drive
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công khi HP tối đa
Tăng sức tấn công
IV
III
V
IV
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Manatsu no Umi no Iroha! ID: 1239
Memoria 1239 s Icon skill 1085 Glitter Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng lượng MP thu thập
III
II
IV
IV
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Umareru Hikari no Naka de ID: 1246
Memoria 1246 s Icon skill 1085 Invisible Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Có tỉ lệ loại bỏ Né tránh
III
XI
IV
XIII
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Kirihirake Kyubey Knight ID: 1267
Memoria 1267 s Icon skill 1085 Smite Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
II
II
V
V
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Love Kyun na Meido-san ID: 1277
Memoria 1277 s Icon skill 1085 Crisis Bloom
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công khi HP thấp
Tăng sức phòng ngự khi HP thấp
III
III
IV
IV
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Sorezore ga Iku Basho ID: 1279
Memoria 1279 s Icon skill 1135 Ignore Counter
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ / Loại bỏ Phản công
Tăng sức tấn công
V
II
100%
II
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Inakunattari wa Shimasenyo ID: 1283
Memoria 1283 s Icon skill 1085 Snail Advantage
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Quyến rũ
II
VII
IV
100%
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Kouhei Sugiru Mikaku ID: 1286
Memoria 1286 s Icon skill 1088 Feeline Robustness
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sát thương Magia
Tăng sức tấn công
III
III
IV
IV
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Kanata e no Akogare ID: 1320
Memoria 1320 s Icon skill 1085 Uplift Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
III
II
IV
III
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Noru ka Soru ka ID: 1333
Memoria 1333 s Icon skill 1085 Chest Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công khi HP tối đa
Có tỉ lệ / Loại bỏ Phản công
Giảm sức phòng ngự
V
V
V
VI
100%
V
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Kawarazu Nigiyaka na Otonari-san ID: 1337
Memoria 1337 s Icon skill 1085 Overcome Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng MP khi bị tấn công bởi thuộc tính khắc chế
-
-
III
II
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Idol de Mahou Shoujo da kara ID: 1353
Memoria 1353 s Icon skill 1085 High-end Dreamer
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Miễn nhiễm Sương mù
III
100%
IV
100%
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Mina-san ni Aeru Basho ID: 1355
Memoria 1355 s Icon skill 1143 On Stage
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Bóng tối
Có tỉ lệ miễn nhiễm Khóa Kỹ năng
Tăng sức tấn công
-
-
-
100%
IX
II
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Natsu e Dive (Tsukuyo & Tsukasa) ID: 1367
Memoria 1367 s Icon skill 1085 Attack Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công IV V Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Hitori janai kara ID: 1370
Memoria 1370 s Icon skill 1085 Sisterhood
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Choáng
II
VI
III
100%
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Asayake ni Tatsu ID: 1386
Memoria 1386 s Icon skill 1085 Glow Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng sức phòng ngự
Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
II
II
II
III
II
III
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Myaakosenpai Radar ID: 1401
Memoria 1401 s Icon skill 1085 Full Gauge Drive
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công khi HP tối đa III IV
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp bậc: ★3Edit

Natsu no Impact!? ID: 1237
Memoria 1237 s Icon skill 1085 Berserk Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Giảm sức phòng ngự
III
V
IV
V
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Sen wo Fumikoeru ID: 1273
Memoria 1273 s Icon skill 1085 Crisis Attack
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng sức tấn công khi HP thấp
II
I
III
I
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Kyuukei Jikan wa Nanaji? (Alina) ID: 1316
Memoria 1316 s Icon skill 1085 Bloom Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng sức phòng ngự
II
II
III
III
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Kurayami wo Terasu Hikari ID: 1362
Memoria 1362 s Icon skill 1147 Kurayami wo Terasu Hikari
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Trói buộc trong đòn đánh
Tăng sức tấn công
II
I
III
II
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Otome no Hisoka na Tashinami ID: 1404
Memoria 1404 s Icon skill 1085 Berserk Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Giảm sức phòng ngự
III
V
IV
V
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Kouryuukai e Youkoso ID: 1406
Memoria 1406 s Icon skill 1120 Narrow Shield
Mặc định Tối đa Chú thích
Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Tăng sức tấn công khi HP thấp
Tăng sức phòng ngự khi HP thấp
II
I
I
III
II
II
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
End Roll wa Zentotanan ID: 1432
Memoria 1432 s Icon skill 1085 Liberty
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Trói buộc
II
VI
III
100%
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Yowakisha wa Kujikarete ID: 1435
Memoria 1435 s Icon skill 1085 Will Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Có tỉ lệ loại bỏ Khiêu khích
II
V
III
VI
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp bậc: ★2Edit

Odayaka na Hizashi ID: 1017
MemoriaIcon Odayaka na Hizashi Icon skill 1085 Attack Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công II III
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Memoria Circuit ID: 1147
MemoriaIcon Memoria Circuit Icon skill 1085 Attack Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công - I Nguyên liệu cường hóa Memoria
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Otome no Ketsui ID: 1171
MemoriaIcon Otome no Ketsui Icon skill 1085 Attack Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công II III Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Ameagari no Kaerimichi (Seika) ID: 1187
MemoriaIcon Ameagari no Kaerimichi (Seika) Icon skill 1141 Anti-Curse
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Nguyền rủa
Tăng sức tấn công
XIII
I
100%
II
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp bậc: ★1Edit

Inu no Majo no Teshita ID: 1009
MemoriaIcon Inu no Majo no Teshita Icon skill 1085 Attack Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công I II
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Giới hạn nhân vậtEdit

Minaminagi Jiyuu Gakuen Meibutsu - Midori-hou ID: 1276
Memoria 1276 s Icon skill 1085 Glitter Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng lượng MP thu thập
II
I
III
II
Dành riêng cho
Midori Ryou
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Ano Hi no Kui ID: 1314
Memoria 1314 s Icon skill 1085 Mugon no Kago
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công cho đồng đội sau khi chết
Tăng sức phòng ngự cho đồng đội sau khi chết
-
-
IV
IV
Giới hạn sự kiện /
Dành riêng cho
Kuro
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp bậc: ★4Edit

Mayowanai kono Michi ID: 1067
MemoriaIcon Mayowanai kono Michi Icon skill 1085 Bloom Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng sức phòng ngự
V
IV
VI
V
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 9 8
Toki wo Koeta Engun ID: 1177
MemoriaIcon Toki wo Koeta Engun Icon skill 1085 Penetrate Attack
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Có tỉ lệ Xuyên phòng ngự
IX
VIII
X
IX
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7
Mou Hitotsu no Story ID: 1251
Memoria 1251 s Icon skill 1085 Bloom Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng sức phòng ngự
V
IV
VI
V
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 6 5
Sekai-kan wo Koeta Yume no Collab ID: 1261
Memoria 1261 s Icon skill 1087 Speranza Force
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng sức phòng ngự
Có tỉ lệ Chí mạng
IV
III
IV
V
IV
V
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 9 8
Jakuten wa Jitensha ID: 1309
Memoria 1309 s Icon skill 1085 Smite Rise
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
IV
IV
V
V
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 9 8
Image Training in Server ID: 1326
Memoria 1326 s Icon skill 1121 Espranzar Strike
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ Chí mạng
Tăng sức tấn công
V
VII
VI
VIII
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7
Ano Ko ga Mabushisugite ID: 1341
Memoria 1341 s Icon skill 1085 Glitter Rise
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng lượng MP thu thập
III
I
V
II
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 9 8
Tatoe Michi wo Machigaetemo ID: 1343
Memoria 1343 s Icon skill 1135 Dismiss Counter
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ loại bỏ Phản công
Tăng sức tấn công
IX
VI
XII
VII
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 7 6

Cấp bậc: ★3Edit

Kitto Yorokondekureru yo ne ID: 1049
MemoriaIcon Kitto Yorokondekureru yo ne Icon skill 1085 Bloom Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng sức phòng ngự
VII
VII
VIII
VIII
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 7 6
Seijo Kourin ID: 1155
MemoriaIcon Seijo Kourin Icon skill 1085 Smite Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
VII
VI
VIII
VII
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 6 5
Chisato ga Tsukanda Te ID: 1208
Memoria 1208 s Icon skill 1135 Reject Counter
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Phản công
Tăng sức tấn công
100%
V
100%
VI
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 8 7
Miyou Mimane de...? ID: 1240
Memoria 1240 s Icon skill 1085 Uplift
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
III
III
IV
IV
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 7 6
Shinnenkai no Kyuuji Gakari ID: 1294
Memoria 1294 s Icon skill 1085 Bloom Rise
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng sức phòng ngự
II
III
III
IV
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 8 7
Over Limiter ID: 1297
Memoria 1297 s Icon skill 1085 Attack Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công - I Nguyên liệu
đột phá giới hạn
Memoria
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi - 8
Umi no Naka demo Jiyuijizai! ID: 1384
Memoria 1384 s Icon skill 1085 Attack Rise
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công II IV Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 7 6
Isshun no Renkei Play ID: 1393
Memoria 1393 s Icon skill 1085 Smite Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
-
-
V
IV
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi - 7
Tomodachi ni Natta Hi ID: 1421
Memoria 1421 s Icon skill 1121 Espranzar Force
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ Chí mạng
Tăng sức tấn công
I
II
I
III
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 9 7
Konya no Guest wa ID: 1438
Memoria 1438 s Icon skill 1085 Penetrate Attack
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Có tỉ lệ Xuyên phòng ngự
III
VI
IV
VII
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 6 5

Cấp bậc: ★2Edit

Shoujo no Kyoukai ID: 1016
MemoriaIcon Shoujo no Kyoukai Icon skill 1085 Attack Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công V VI
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 6 5
Bouquet ni Komerareta Omoi ID: 1042
MemoriaIcon Bouquet ni Komerareta Omoi Icon skill 1085 Attack Rise
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công III IV
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 8 7

Giới hạn nhân vậtEdit

Bokujou no Omoide ID: 1104
MemoriaIcon Bokujou no Omoide Icon skill 1135 Reject Counter
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Phản công
Tăng sức tấn công
100%
VIII
100%
IX
Dành riêng cho
Mitsuki Felicia
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7
Karada no Kega to Kokoro no Kega ID: 1143
MemoriaIcon Karada no Kega to Kokoro no Kega Icon skill 1085 Attack Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công VI VII Dành riêng cho
Maki Kaoru
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 6 5
Makenai Chikara wo Motomete ID: 1205
Memoria 1205 s Icon skill 1085 Bloom Rise
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng sức phòng ngự
IV
III
V
IV
Dành riêng cho
Narumi Arisa
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 6 5
Kedakaki Tamashi wo Yadosu Ishi ID: 1372
Memoria 1372 s Icon skill 1085 Oath
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng sức phòng ngự
Có tỉ lệ Khiêu khích
IV
V
VII
V
VI
VIII
Dành riêng cho
Elisa Celjska
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 10 9
Kouminkan de Otetsudai ID: 1422
Memoria 1422 s Icon skill 1121 Espranzar Strike
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ Chí mạng
Tăng sức tấn công
III
V
IV
VI
Dành riêng cho
Toki Sunao
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 9 8

Cấp độ kỹ năng (Puella Magi - Connect)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 2.5% + 17.5%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 20% 22.5% 25% 27.5% 30%
VI VII VIII IX X
32.5% 35% 37.5% 40% 42.5%

※Không có quy chuẩn về cấp độ kỹ năng của Magia hay Doppel, chỉ có số liệu cụ thể cho từng trường hợp.

Ứng dụngEdit

Tamaki Iroha ID: 1001
CharIcon TamakiIroha Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge
Cấp bậc ★☆☆☆☆ Phân nhóm Heal Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1078
Hồi phục HP
Tăng sức tấn công
Hồi phục MP khi đối tượng là Yachiyo
VIII (47.5% HP)
VI (37.5%)
30 MP
Yui Tsuruno ID: 1003
CharIcon YuiTsuruno Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1092
Tăng sát thương Blast
Tăng sức tấn công
IX (80%)
IX (40%)
Futaba Sana ID: 1004
CharIcon FutabaSana Thuộc tính AttributeIcon Plant Mộc・Forest Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆☆ Phân nhóm Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1120
Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Tăng sức tấn công
Tăng sức phòng ngự khi đối tượng là Iroha
XV (100%)
VI (32.5%)
40%
Satomi Touka ID: 1007
CharIcon SatomiTouka Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Hồi phục MP
Gây Khóa Magia trong đòn đánh
IX (40%)
VI (25 MP)
100%
Alina Gray ID: 1008
CharIcon AlinaGray Thuộc tính AttributeIcon Plant Mộc・Forest Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Gây Lóa mắt trong đòn đánh
Gây Nhiễm độc trong đòn đánh
● Có tỉ lệ gây Choáng trong đòn đánh
VIII (37.5%)
100%
100%
35%
Minami Rena ID: 1009
CharIcon MinamiRena Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Tăng MP khi dùng Accele
● Có tỉ lệ Chí mạng
IX (40%)
IX (50%)
IX (70%)
Togame Momoko ID: 1010
CharIcon TogameMomoko Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Xuyên phòng ngự
IX (40%)
IX (30%)
100%
Misono Karin ID: 1012
CharIcon MisonoKarin Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Gây Lóa mắt trong đòn đánh
● Có tỉ lệ gây Khóa Magia trong đòn đánh
IX (40%)
100%
35%
Hiiragi Nemu ID: 1014
CharIcon HiiragiNemu Thuộc tính AttributeIcon Plant Mộc・Forest Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Hồi phục HP
Gây Lóa mắt trong đòn đánh
IX (40%)
VI (42.5% HP)
100%
Tamaki Ui ID: 1015
CharIcon TamakiUi Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Xuyên giảm sát thương nhận vào
Gây Nguyền rủa trong đòn đánh
IX (40%)
100%
100%
Izumi Kanagi ID: 1016
CharIcon IzumiKanagi Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Loại bỏ Né tránh
IX (40%)
100%
Amane Tsukuyo ID: 1018
CharIcon AmaneTsukuyo Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1091
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
● Có tỉ lệ Chí mạng
Tăng sức tấn công khi đối tượng là Tsukasa
XI (35%)
IX (70%)
30%
Hiroe Chiharu ID: 1026
CharIcon HiroeChiharu Thuộc tính AttributeIcon Plant Mộc・Forest Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Gây Trói buộc trong đòn đánh
Gây Choáng trong đòn đánh
IX (40%)
100%
100%
Uwasa no Tsuruno ID: 1103
CharIcon UwasaTsuruno Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
● Có tỉ lệ gây Quyến rũ trong đòn đánh
VIII (37.5%)
80%
Felicia-chan ID: 1105
CharIcon FeliciaChan Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1091
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tăng sức tấn công
Gây Khóa Kỹ năng (bản thân/2-lượt)
VIII (27.5%)
VII (35%)
100%
Yakumo Mitama (Haregi) ID: 1117
CharIcon YakumoMitamaHaregi Thuộc tính AttributeIcon Void Vô・Void Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1078
Hồi phục HP
Tăng sức tấn công
Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường
VIII (47.5% HP)
VII (35%)
V (35%)
Iroha-Yachiyo (Kessen) ID: 1301
CharIcon IrohaYachiyoKessen Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Ultimate Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Hồi phục HP
● Có tỉ lệ Chí mạng
IX (40%)
VIII (47.5% HP)
IX (70%)
Akemi Homura ID: 2002
CharIcon AkemiHomura Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
● Có tỉ lệ Chí mạng
● Có tỉ lệ gây Choáng trong đòn đánh
IX (40%)
IX (70%)
50%
Miki Sayaka ID: 2004
CharIcon MikiSayaka Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1129
Tự động hồi phục HP (3-lượt)
Tăng sức tấn công
IX (10% HP)
IX (40%)
Momoe Nagisa ID: 2007
CharIcon MomoeNagisa Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Gây Sương mù trong đòn đánh
Loại bỏ Né tránh
IX (40%)
100%
100%
Madoka-senpai ID: 2102
CharIcon MadokaSenpai Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1078
Hồi phục HP
Giảm sức tấn công
Giảm sức phòng ngự
Tăng sức tấn công khi đối tượng là Himika
Tăng sức phòng ngự khi đối tượng là Himika
IX (50% HP)
III (10%)
III (10%)
25%
25%
Akemi Homura (Mizugi) ID: 2300
CharIcon AkemiHomuraMizugi Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1124
Né tránh
Tăng sức tấn công
● Có tỉ lệ giảm thời gian hồi Kỹ năng
100%
IX (40%)
55%
Holy Mami ID: 2500
CharIcon HolyMami Thuộc tính AttributeIcon Plant Mộc・Forest Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1172
Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường
Tăng sức tấn công
● Có tỉ lệ gây Sương mù trong đòn đánh
Loại bỏ Trạng thái dị thường
IX (45%)
IX (40%)
50%
100%
Sakura Kyouko (Mizugi) ID: 2600
CharIcon SakuraKyoukoMizugi Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1092
Tăng sát thương Blast
Tăng sức tấn công
IX (80%)
IX (40%)
Utsuho Natsuki ID: 3002
CharIcon UtsuhoNatsuki Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆ Phân nhóm Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Tăng sức phòng ngự
VIII (37.5%)
VIII (97.5%)
Tokiwa Nanaka ID: 3005
CharIcon TokiwaNanaka Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1092
Tăng sát thương Blast
Tăng sức tấn công
Loại bỏ Trạng thái suy giảm
VIII (75%)
VIII (37.5%)
100%
Shinobu Akira ID: 3008
CharIcon ShinobuAkira Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1091
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tăng sức tấn công
VII (25%)
VII (35%)
Kurumi Manaka ID: 3009
CharIcon KurumiManaka Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆ Phân nhóm Heal Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1078
Hồi phục HP
Tăng sức tấn công
VII (45% HP)
VII (35%)
Ibuki Reira ID: 3013
CharIcon IbukiReira Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1078
Hồi phục HP
Tăng sức tấn công
Gây Thiêu đốt trong đòn đánh
VI (42.5% HP)
VII (35%)
100%
Kumi Seika ID: 3014
CharIcon KumiSeika Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Gây Sương mù trong đòn đánh
VIII (37.5%)
VII (25%)
100%
Sarasa Hanna ID: 3018
CharIcon SarasaHanna Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường
Gây Quyến rũ trong đòn đánh
VIII (37.5%)
IV (32.5%)
100%
Isuzu Ren ID: 3025
CharIcon IsuzuRen Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1126
Đánh bồi
Tăng sức tấn công
Né tránh
100%
IX (40%)
100%
Shizumi Konoha ID: 3026
CharIcon ShizumiKonoha Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1078
Hồi phục HP
Tăng MP khi dùng Accele
Tăng sức tấn công
VIII (47.5% HP)
IX (50%)
IX (40%)
Fumino Sayuki ID: 3033
CharIcon FuminoSayuki Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Tăng MP khi dùng Accele
X (42.5%)
IX (50%)
Chiaki Riko ID: 3035
CharIcon ChiakiRiko Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh
IX (40%)
X (32.5%)
100%
Anna Meru ID: 3037
CharIcon AnnaMeru Thuộc tính AttributeIcon Plant Mộc・Forest Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
● Có tỉ lệ loại bỏ Né tránh
● Có tỉ lệ loại bỏ Phản công
VII (35%)
80%
80%
Mannenzakura no Uwasa ID: 3043
CharIcon MannenzakuraUwasa Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
● Có tỉ lệ Chí mạng
● Có tỉ lệ Né tránh
IX (40%)
IX (70%)
65%
Midori Ryou ID: 3046
CharIcon MidoriRyou Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
● Có tỉ lệ loại bỏ Né tránh
VI (32.5%)
80%
Yukino Kanae ID: 3049
CharIcon YukinoKanae Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Loại bỏ Trạng thái suy giảm
VIII (37.5%)
100%
Makino Ikumi ID: 3053
CharIcon MakinoIkumi Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Heal Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1078
Hồi phục HP
Tăng sức tấn công
● Có tỉ lệ gây Khóa Magia trong đòn đánh
IX (50%)
VII (35%)
35%
Kuro ID: 3900
CharIcon Kuro Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★1)
Connect
Icon skill 1090
Tăng MP khi dùng Accele
Tăng sức tấn công khi đối tượng là Homura (Megane)
II (15%)
60%
Mikuni Oriko ID: 4001
CharIcon MikuniOriko Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Tăng MP khi dùng Accele
● Có tỉ lệ Chí mạng
IX (40%)
VIII (45%)
VII (60%)
Maki Kaoru ID: 4013
CharIcon MakiKaoru Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Tăng sức phòng ngự
VII (35%)
VII (90%)
Tart ID: 4021
CharIcon Tart Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Tăng sức phòng ngự
IX (40%)
IX (105%)
Corbeau ID: 4025
CharIcon Corbeau Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
● Có tỉ lệ gây Nguyền rủa trong đòn đánh
VII (35%)
IX (60%)
65%
Narumi Arisa ID: 4033
CharIcon NarumiArisa Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Tăng sức phòng ngự
IX (40%)
IX (105%)
Shion Chisato ID: 4034
CharIcon ShionChisato Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
● Có tỉ lệ gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
VIII (37.5%)
90%
VIII (27.5%)
Senjougahara Hitagi ID: 4041
CharIcon SenjougaharaHitagi Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Gây Nhiễm độc trong đòn đánh
Trạng thái giảm sát thương nhận vào
VIII (37.5%)
100%
VIII (65%)
Hachikuji Mayoi ID: 4042
CharIcon HachikujiMayoi Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Xuyên giảm sát thương nhận vào
Xuyên phòng ngự
IX (40%)
100%
100%
Kanbaru Suruga ID: 4043
CharIcon KanbaruSuruga Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
● Có tỉ lệ Chí mạng
IX (40%)
VIII (27.5%)
VI (55%)
Hanekawa Tsubasa ID: 4045
CharIcon HanekawaTsubasa Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1081
Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Tăng sức tấn công
Gây Thiêu đốt trong đòn đánh
100%
IX (40%)
100%
Oshino Shinobu ID: 4046
CharIcon OshinoShinobu Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1129
Tự động hồi phục HP (3-lượt)
Tăng sức tấn công
Gây Nguyền rủa trong đòn đánh
VIII (9% HP)
IX (40%)
100%
Takamachi Nanoha ID: 4051
CharIcon TakamachiNanoha Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Trạng thái giảm sát thương nhận vào
IX (40%)
IX (70%)
Yagami Hayate ID: 4053
CharIcon YagamiHayate Thuộc tính AttributeIcon Plant Mộc・Forest Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
● Có tỉ lệ gây Trói buộc trong đòn đánh
VII (35%)
60%

Nanami Yachiyo ID: 1002
CharIcon NanamiYachiyo Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương toàn bộ địch
Tăng sát thương Blast (toàn đội/3-lượt)
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
VII (360%)
45%
30%
Doppel
DoppelIcon 1002
● Sát thương toàn bộ địch
Tăng sát thương Blast (toàn đội/3-lượt)
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
IX (836%)
55%
35%
Alina Gray ID: 1008
CharIcon AlinaGray Thuộc tính AttributeIcon Plant Mộc・Forest Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương toàn bộ địch
Tăng sức tấn công (bản thân/2-lượt)
● Có tỉ lệ Chí mạng (bản thân/2-lượt)
VII (360%)
35%
70%
Doppel
DoppelIcon 1008
● Sát thương toàn bộ địch
Gây Nhiễm độc (toàn địch/3-lượt)
Tăng sức tấn công (bản thân/2-lượt)
Chí mạng (bản thân/2-lượt)
IX (814%)
100%
45%
100%
Hiiragi Nemu ID: 1014
CharIcon HiiragiNemu Thuộc tính AttributeIcon Plant Mộc・Forest Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1012
● Sát thương một mục tiêu
Gây Quyến rũ (đơn địch/1-lượt)
Gây Nguyền rủa (đơn địch/1-lượt)
Gây Bóng tối (đơn địch/1-lượt)
Loại bỏ Trạng thái cường hóa (đơn địch)
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
VII (720%)
100%
100%
100%
100%
20%
Doppel
DoppelIcon NoData
● Sát thương một mục tiêu
Gây Quyến rũ (đơn địch/1-lượt)
Gây Nguyền rủa (đơn địch/1-lượt)
Gây Bóng tối (đơn địch/1-lượt)
Loại bỏ Trạng thái cường hóa (đơn địch)
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
IX (1672%)
100%
100%
100%
100%
20%
Yakumo Mitama ID: 1017
CharIcon YakumoMitama Thuộc tính AttributeIcon Void Vô・Void Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1014
Gây Nguyền rủa (toàn địch/3-lượt)
Gây Nhiễm độc (toàn địch/3-lượt)
Gây Khóa Magia (toàn địch/3-lượt)
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
Gây Nguyền rủa (bản thân/1-lượt)
100%
100%
100%
35%
100%
Doppel
DoppelIcon 1017
Gây Nguyền rủa cường hóa (toàn địch/3-lượt)
Gây Nhiễm độc cường hóa (toàn địch/3-lượt)
Gây Khóa Magia (toàn địch/3-lượt)
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
Gây Nguyền rủa (bản thân/1-lượt)
100%
100%
100%
100%
Iroha-Yachiyo (Kessen) ID: 1301
CharIcon IrohaYachiyoKessen Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Ultimate Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương toàn bộ địch
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
Tăng sát thương lên Ma Nữ (toàn đội/3-lượt))
Hồi sinh ngẫu nhiên một đồng đội
VII (360%)
30%
20%
Hồi sinh + 25% HP
Doppel
DoppelIcon NoData
● Sát thương toàn bộ địch
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
Tăng sát thương lên Ma Nữ (toàn đội/3-lượt))
Hồi sinh ngẫu nhiên một đồng đội
IX (814%)
35%
25%
Hồi sinh + 30% HP
Sakura Kyouko ID: 2006
CharIcon SakuraKyouko Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tăng sức tấn công (bản thân/3-lượt)
Tăng sát thương Blast (bản thân/3-lượt)
VII (335%)
35%
45%
Doppel
DoppelIcon 2006
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tăng sức tấn công (bản thân/3-lượt)
Tăng sát thương Blast (bản thân/3-lượt)
IX (869%)
55%
45%
Ultimate Madoka ID: 2101
CharIcon UltimateMadoka Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Ultimate Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương toàn bộ địch
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
● Tăng hiệu quả toàn bộ Disc (toàn đội/3-lượt)
Giảm sát thương nhận vào (toàn đội/3-lượt)
VII (360%)
30%
20% / 25% / 20%
35%
Doppel
DoppelIcon NoData
● Sát thương toàn bộ địch
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
● Tăng hiệu quả toàn bộ Disc (toàn đội/3-lượt)
Giảm sát thương nhận vào (toàn đội/3-lượt)
IX (814%)
25%
25% / 35% / 25%
40%
Utsuho Natsuki ID: 3002
CharIcon UtsuhoNatsuki Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆ Phân nhóm Cấp độ kỹ năng (★4)
Magia
Icon skill 1012
● Sát thương một mục tiêu
Tăng sức phòng ngự (toàn đội/3-lượt)
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
Trạng thái giảm sát thương nhận vào (toàn đội/3-lượt)
V (680%)
41.3%
27.5%
20%
Kurumi Manaka ID: 3009
CharIcon KurumiManaka Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆ Phân nhóm Heal Cấp độ kỹ năng (★4)
Magia
Icon skill 1016
● Sát thương theo một đường dọc
Hồi phục HP (toàn đội)
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
IV (510%)
20% HP
25%
Mikuri Ayame ID: 3028
CharIcon MikuriAyame Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★4)
Magia
Icon skill 1012
● Sát thương một mục tiêu
Gây Thiêu đốt (đơn thể/1-lượt)
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
V (680%)
100%
25%
Fumino Sayuki ID: 3033
CharIcon FuminoSayuki Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương toàn bộ địch
Tăng sức tấn công (toàn đội/5-lượt)
Tăng sức phòng ngự (toàn đội/5-lượt)
Tăng đề kháng Trạng thái dị thường (toàn đội/5-lượt)
VII (360%)
20%
30%
20%
Doppel
DoppelIcon NoData
● Sát thương toàn bộ địch
Tăng sức tấn công (toàn đội/5-lượt)
Tăng sức phòng ngự (toàn đội/5-lượt)
Tăng đề kháng Trạng thái dị thường (toàn đội/5-lượt)
IX (814%)
32.5%
45%
25%
Maki Kaoru ID: 4013
CharIcon MakiKaoru Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★4)
Magia
Icon skill 1012
● Sát thương một mục tiêu
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge (toàn đội/3-lượt)
V (680%)
25%
20%
Tart ID: 4021
CharIcon Tart Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương toàn bộ địch
Hồi phục HP (toàn đội)
Gây Nguyền rủa (bản thân/1-lượt)
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
VII (360%)
21.2%
100%
30%
Doppel
DoppelIcon 4021
● Sát thương toàn bộ địch
Hồi phục HP (toàn đội)
Gây Nguyền rủa (bản thân/1-lượt)
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
IX (814%)
23.7%
100%
35%
Elisa Celjska ID: 4026
CharIcon ElisaCeljska Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1012
● Sát thương một mục tiêu
Gây Thiêu đốt (đơn thể/3-lượt)
Tăng sức tấn công (bản thân/3-lượt)
Tăng sức phòng ngự (bản thân/3-lượt)
Khiêu khích (bản thân/1-lượt)
VII (720%)
100%
10%
15%
100%
Doppel
DoppelIcon NoData
● Sát thương một mục tiêu
Gây Thiêu đốt (đơn thể/3-lượt)
Tăng sức tấn công (bản thân/3-lượt)
Tăng sức phòng ngự (bản thân/3-lượt)
Khiêu khích (bản thân/1-lượt)
IX (1672%)
100%
10%
15%
100%
Narumi Arisa ID: 4033
CharIcon NarumiArisa Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1012
● Sát thương một mục tiêu
Tăng sức tấn công (bản thân/2-lượt)
Tăng sức phòng ngự (bản thân/2-lượt)
● Có tỉ lệ Chí mạng (bản thân/2-lượt)
VII (720%)
35%
52.5%
40%
Doppel
DoppelIcon NoData
● Sát thương một mục tiêu
Tăng sức tấn công (bản thân/3-lượt)
Tăng sức phòng ngự (bản thân/2-lượt)
● Có tỉ lệ Chí mạng (bản thân/2-lượt)
IX (1672%)
40%
60%
50%

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.