FANDOM


MemoriaType Skill 大切な人のために
Vì người mà bạn quý trọng
Icon skill 1129 Regenerate Shield
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tự động hồi phục HP
Tác động: Bản thân / 3-lượt
III IV
●Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Tác động: Bản thân / 3-lượt
III IV
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 802 2,005
ATK 0 0
DEF 802 2,005
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Gacha
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.