FANDOM


MemoriaType Abi 大切な人を守る力
Sức mạnh bảo vệ người thân thương
Memoria 1255 c

Minh họa: GAN
Icon skill 1086 Crisis Shield
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tăng sức phòng ngự khi HP thấp
Tác động: Bản thân / Toàn trận đấu
II III
●Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / Toàn trận đấu
III IV
●Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Tác động: Bản thân / Toàn trận đấu
II III
Chỉ số cộng thêm HP 866 2,215
ATK 724 1,810
DEF 0 0
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Gacha
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.