Magia Record VN Wiki
Magia Record VN Wiki
CharButton Data.png CharButton Profile.png CharButton Quest.png CharButton Voice.png

Takamachi Nanoha S4.png
Minh họa

Takamachi Nanoha S5.png
Minh họa

Takamachi Nanoha SD.png

Thiết kế Seven Arcs Pictures
Lồng tiếng Tamura Yukari
Nguyên tác Lyrical Nanoha
Ngày ra mắt 17/06/2019
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Fire.png Takamachi Nanoha
高町 なのは ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 5,988 26,988 + ???
ATK 1,953 9,005 + ???
DEF 1,972 9,023 + ???
Disc DiskIcon Accele.png DiskIcon Accele.png DiskIcon BlastH.png DiskIcon BlastV.png DiskIcon Charge.png
Connect .
●Tăng sức tấn công
●Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Magia Exceed Breaker
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Tăng MP khi dùng Accele
Magia
Cường Hóa
Accelerator
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Tăng MP khi dùng Accele


Emo HP.png HP Emo ATK.png ATK Emo DEF.png DEF Emo Accele.png Accele Emo Blast.png Blast Emo Charge.png Charge
Star on.png 16689 (+5%)
Star on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.png
Cường Hóa
Tinh Thần
%MP hấp thụ khi Công 120% %MP hấp thụ khi Thủ 120%

Connect

Icon skill 1085.png Đây là tên skill của Connect
確率あげてこー!
Tác động Cấp độ kỹ năng
Star on.png4 Star on.png5
Tăng sức tấn công35%

40%
Hồi phục MP20 MP

25 MP
● (Có tỉ lệ) Gây Khóa Magia trong đòn đánh (1-lượt)


-
60%
-
100%

Magia

Icon skill 1014.png Đây là tên skill của Magia
ネオ・ジェネシス☆彡
Tác động Cấp độ kỹ năng Tăng
theo cấp
Star on.png4 Star on.png5
● Sát thương tất cả địch


(Expression error: Unexpected / operator.%)340%

360%
10%
Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt


15% 17.5% 2.5%
Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 3-lượt


22.5% 37.5% 2.5%
Tăng sát thương Magia
Tác động: Bản thân / 3-lượt


25% 2.5%


Doppel

Icon skill 1014.png Đây là tên Doppel
Doppel 100700 l.png

Tác động Giá trị
● Sát thương tất cả địch
902%
Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
35%
Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 3-lượt
47.5%
Tăng sát thương Magia
Tác động: Bản thân / 5-lượt
35%

Doppel 100700 c.png
白昼夢のドッペル
その姿は、マッチ売り
Doppel của giấc mơ ban ngày
Hình dạng là người bán diêm
Chủ nhân của cảm xúc này, sau khi đã trở thành Puella Magi, vẫn muốn có thêm sức mạnh để thực hiện tâm nguyện khác.
Doppel này sở hữu những que diêm bóc tách từ tuổi thọ của chủ nhân. Khi một que diêm được đánh lên, thì nó có thể biến mọi "khả năng" thành hiện thực. Số lượng que diêm còn lại là tuổi thọ của chủ nhân. Đồng nghĩa, sử dụng hết số diêm ấy sẽ là chấm dứt mạng sống. Là một Doppel rất mạnh, nhưng cũng như Doppel của Di Ngôn, do là hy sinh tuổi thọ bản thân nên lạm dụng nó là điều cấm kỵ.
Thiết kế: 原案・監修 =劇団イヌカレー(泥犬)

Cường hóa Magia[]

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A.png x 5 Item EnbiHane.png x 5 Item FlameBook B.png x 3 Item MailGlider.png x 3 Item FlameBook C.png x 1 Item CuratorHood.png x 1
Item CurseChip.png x 10,000
Lv.2 Item FlameBook A.png x 7 Item NankinjouKusari.png x 7 Item FlameBook B.png x 5 Item MascotTategami.png x 5 Item FlameBook C.png x 3 Item KumaBolt.png x 3
Item CurseChip.png x 100,000
Lv.3 Item FlameBook A.png x 9 Item OkujoKagi.png x 9 Item FlameBook B.png x 7 Item MailGlider.png x 7 Item FlameBook C.png x 5 Item SpeakerBell.png x 5
Item CurseChip.png x 300,000
Lv.4 Item FlameBook A.png x 11 Item FurikoNeji.png x 11 Item FlameBook B.png x 9 Item BigFerrisTurbine.png x 5 Item FlameBook C.png x 7 Item TachimimiWata.png x 7
Item CurseChip.png x 1,000,000


Memoria đặc quyền
Standby Ready ID: 1356
Memoria 1356 s.png Icon skill 1120.png Standby Ready
Mặc định Tối đa Chú thích
Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Có tỉ lệ Xuyên giảm sát thương nhận vào
VII
VI
VIII
VII
Dành riêng cho
Takamachi Nanoha
Tác động Template:EffectRange Số lượt hồi 7 6