FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Tamaki Iroha (Mizugi) S4
Minh họa 一十九二

Tamaki Iroha (Mizugi) S5
Minh họa Punyan

Tamaki Iroha (Mizugi) SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Asakura Momo
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 08/08/2018
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Water Tamaki Iroha (Mizugi)
環 いろは (水着ver.) ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Support
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 6,310 28,648
ATK 1,765 8,016
DEF 1,745 7,932
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Mình không biết bơi, vậy có sao không!?
●Tăng sát thương Blast
●Tăng sức phòng ngự
●Gây Sương mù trong đòn đánh
Magia The Way I Swim
●Sát thương theo một đường dọc
●Giảm sức phòng ngự
●Tăng MP khi dùng Accele
●Hồi phục HP [★5]
Doppel Doppel của Trầm Mặc
●Sát thương theo một đường dọc
●Giảm sức phòng ngự
●Tăng MP khi dùng Accele
●Hồi phục HP


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
22,716 6,354 6,282
HP +8% Item RainbowOrb x3 ATK +5% Item AquaOrb B x12 DEF +5% Item AquaOrb C x6
Accele +6% Item CuratorHood x6 Blast +6% Item TachimimiHousoushi x8 Charge +4% Item GomuUkiwa x12
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
28,648 8,016 7,932
HP +9% Item RainbowOrb x3 ATK +6% Item AquaOrb B x15 DEF +6% Item AquaOrb C x10
Accele +7% Item IkigamiMizugame x8 Blast +7% Item KaidanMonument x10 Charge +5% Item OwlBucket x15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1092 Mình không biết bơi, vậy có sao không!?
泳げないけどいいですか!?
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sát thương Blast VIII
(75%)
X
(85%)
● Tăng sức phòng ngự VIII
(97.5%)
X
(112.5%)
● Gây Sương mù trong đòn đánh 100% 100%


Magia

Icon skill 1016 The Way I Swim
これが今の私にできる泳ぎ方
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương theo một đường dọc
Tác động: Tất cả địch
V
(530%)
VII
(570%)
10%
● Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
25% 27.5% -2.5%
● Tăng MP khi dùng Accele
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
15% 20% 2.5%
● Hồi phục HP [★5]
Tác động: Toàn đội / 1-lượt
- 18.7% 2%


Doppel

DoppelIcon 1101 Doppel của Trầm Mặc
沈黙のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương theo một đường dọc
Tác động: Tất cả địch
IX
(1212%)
22%
● Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
35% -2.5%
● Tăng MP khi dùng Accele
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
25% 2.5%
● Hồi phục HP
Tác động: Toàn đội / 1-lượt
22.5% 2%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x5 Item GomuUkiwa x5 Item AquaBook B x3 Item NankinjouKusari x3 Item AquaBook C x1 Item MachibitoumaSharin x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item AquaBook A x7 Item KomoriDaiza x7 Item AquaBook B x5 Item SunabaShovel x5 Item AquaBook C x3 Item RhytonRibbon x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item AquaBook A x9 Item HitsujiFue x9 Item AquaBook B x7 Item OwlBucket x7 Item AquaBook C x5 Item KomoriTotte x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item AquaBook A x11 Item GomuUkiwa x11 Item AquaBook B x9 Item MascotTategami x5 Item AquaBook C x7 Item BigFerrisTurbine x7
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Kokochi no ii Jikan ID: 1238
Memoria 1238 s Icon skill 1078 Nursering Care
Mặc định Tối đa Chú thích
Hồi phục HP
Hồi phục MP
III
I
IV
I
Dành riêng cho
Tamaki Iroha (Mizugi)
Tác động Bản thân Số lượt hồi 9 8