FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Tamaki Ui S4
Minh họa Aoki Ume

Tamaki Ui S5
Minh họa Punyan

Tamaki Ui SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Iwami Manaka
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 26/04/2019
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Shadow Tamaki Ui
環 うい ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 5,973 27,303
ATK 1,883 8,479
DEF 1,930 8,887
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Gà con đấy thì sao!?
●Tăng sức tấn công
●Xuyên giảm sát thương nhận vào
●Có tỉ lệ [★4] / Gây Nguyền rủa trên đòn đánh [★5]
Magia Luce Speranza
●Sát thương toàn bộ địch
●Gây Tổn thất MP
●Gây Nguyền rủa
●Hồi phục MP [★5]
Doppel Doppel của Khổ Nạn
●Sát thương toàn bộ địch
●Gây Tổn thất MP
●Gây Nguyền rủa
●Hồi phục MP


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
21,658 6,729 7,048
HP +6% Item DarkOrb B x12 ATK +6% Item RainbowOrb x3 DEF +6% Item DarkOrb C x6
Accele +6% Item MascotTategami x8 Blast +4% Item KomoriDaiza x12 Charge +6% Item CuratorHood x6
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
HP +7% Item DarkOrb B x15 ATK +7% Item RainbowOrb x3 DEF +7% Item DarkOrb C x10
Accele +7% Item BigFerrisTurbine x10 Blast +5% Item RurouKui x15 Charge +7% Item IkigamiMizugame x8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1085 Gà con đấy thì sao!?
ひよっこでもいいですか⁉
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Xuyên giảm sát thương nhận vào 100% 100%
● Có tỉ lệ [★4] / Gây Nguyền rủa trên đòn đánh [★5] 65% 100%


Magia

Icon skill 1014 Luce Speranza
ルーチェ・スペランツァー
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
VI
(350%)
VIII
(370%)
10%
● Gây Tổn thất MP
Tác động: Tất cả địch
30 MP 35 MP 0
● Gây Nguyền rủa
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
100% 100% 0
● Hồi phục MP [★5]
Tác động: Bản thân
- 25 MP 1%


Doppel

DoppelIcon 1015 Doppel của Khổ Nạn
受難のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
X
(814%)
22%
● Gây Tổn thất MP
Tác động: Tất cả địch
60 MP
● Gây Nguyền rủa
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
100% 0
● Hồi phục MP
Tác động: Bản thân
30 MP 1


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x5 Item KomoriDaiza x5 Item DarkBook B x3 Item NankinjouKusari x3 Item DarkBook C x1 Item MachibitoumaSharin x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item DarkBook A x7 Item HitsujiFue x7 Item DarkBook B x5 Item SunabaShovel x5 Item DarkBook C x3 Item KomoriTotte x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item DarkBook A x9 Item FurikoNeji x9 Item DarkBook B x7 Item OwlBucket x7 Item DarkBook C x5 Item BigFerrisTurbine x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item DarkBook A x11 Item GomuUkiwa x11 Item DarkBook B x9 Item MascotTategami x5 Item DarkBook C x7 Item KumaBolt x7
Item CurseChip x1,000,000


Memoria đặc quyền
Tsuuro Kibou Chousahyou ID: 1338
Memoria 1338 s Icon skill 1102 Triumphant
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm lượng MP thu thập
Tăng lượng MP thu thập
VIII
II
IX
III
Dành riêng cho
Tamaki Ui
Tác động Tất cả địch / 3-lượt Số lượt hồi 8 7

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.