FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Tamaki Ui S4
Minh họa Aoki Ume

Tamaki Ui S5
Minh họa Punyan

Tamaki Ui SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Iwami Manaka
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 26/04/2019
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Shadow Tamaki Ui
環 うい ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 5,973 27,303 + ???
ATK 1,883 8,479 + ???
DEF 1,930 8,887 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Gà con đấy thì sao!?
●Tăng sức tấn công
●Xuyên giảm sát thương nhận vào
●Có tỉ lệ [★4] / Gây Nguyền rủa trong đòn đánh [★5]
Magia Luce Speranza
●Sát thương toàn bộ địch
●Tổn thất MP
●Gây Nguyền rủa
●Hồi phục MP [★5]
Doppel Doppel của Khổ Nạn
●Sát thương toàn bộ địch
●Tổn thất MP
●Gây Nguyền rủa
●Hồi phục MP


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
21,658 6,729 7,048
HP + 6% Item DarkOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item DarkOrb C x 6
Accele + 6% Item MascotTategami x 8 Blast + 4% Item KomoriDaiza x 12 Charge + 6% Item CuratorHood x 6
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
HP + 7% Item DarkOrb B x 15 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 7% Item DarkOrb C x 10
Accele + 7% Item BigFerrisTurbine x 10 Blast + 5% Item RurouKui x 15 Charge + 7% Item IkigamiMizugame x 8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 Gà con đấy thì sao!?
ひよっこでもいいですか⁉
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Xuyên giảm sát thương nhận vào 100% 100%
● Có tỉ lệ [★4] / Gây Nguyền rủa trong đòn đánh [★5] 65% 100%


● MAGIA

Icon skill 1014 Luce Speranza
ルーチェ・スペランツァー
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
VI
(350%)
VIII
(370%)
10%
● Tổn thất MP
Tác động: Tất cả địch
30 MP 35 MP 0
● Gây Nguyền rủa
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
100% 100% 0
● Hồi phục MP [★5]
Tác động: Bản thân
- 25 MP 1%


● DOPPEL

DoppelIcon 1015 Doppel của Khổ Nạn
受難のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
X
(814%)
22%
● Tổn thất MP
Tác động: Tất cả địch
60 MP 0
● Gây Nguyền rủa
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
100% 0
● Hồi phục MP
Tác động: Bản thân
30 MP 1

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x 5 Item KomoriDaiza x 5 Item DarkBook B x 3 Item NankinjouKusari x 3 Item DarkBook C x 1 Item MachibitoumaSharin x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item DarkBook A x 7 Item HitsujiFue x 7 Item DarkBook B x 5 Item SunabaShovel x 5 Item DarkBook C x 3 Item KomoriTotte x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item DarkBook A x 9 Item FurikoNeji x 9 Item DarkBook B x 7 Item OwlBucket x 7 Item DarkBook C x 5 Item BigFerrisTurbine x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item DarkBook A x 11 Item GomuUkiwa x 11 Item DarkBook B x 9 Item MascotTategami x 5 Item DarkBook C x 7 Item KumaBolt x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Tsuuro Kibou Chousahyou ID: 1338
Memoria 1338 s Icon skill 1102 Triumphant
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm lượng MP thu thập
Tăng lượng MP thu thập
VIII
II
IX
III
Dành riêng cho
Tamaki Ui
Tác động Tất cả địch / 3-lượt Số lượt hồi 8 7
Masshiro na Mirai ID: 1413
Memoria 1413 s Icon skill 1079 Masshiro na Mirai
Mặc định Tối đa Chú thích
Hồi phục MP - II Mã nhận thưởng /
Dành riêng cho
Tamaki Iroha,
Tamaki Ui
Tác động Bản thân Số lượt hồi - 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.