FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Tart S4
Minh họa Golden Pe Done

Tart S5
Minh họa Golden Pe Done

Tart SD

Thiết kế Golden Pe Done
Lồng tiếng Horie Yui
Nguyên tác Tart Magica
Ngày ra mắt 15/02/2018
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Light Tart
タルト ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 5,238 24,260 + ???
ATK 1,894 8,976 + ???
DEF 1,913 8,998 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Tôi nhất định sẽ bảo vệ bạn!
●Tăng sức tấn công
●Tăng sức phòng ngự
Magia La Lumière
●Sát thương toàn bộ địch
●Hồi phục HP
●Gây Nguyền rủa
●Tăng sức tấn công [★5]
Doppel Doppel của Tịnh Hỏa
●Sát thương toàn bộ địch
●Hồi phục HP
●Gây Nguyền rủa
●Tăng sức tấn công


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
18,720 6,916 6,936
HP + 6% Item LightOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item LightOrb C x 6
Accele + 4% Item NankinjouKusari x 8 Blast + 8% Item JinkouchinouCode x 6 Charge + 4% Item FurikoNeji x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
24,260 8,976 8,998
HP + 7% Item LightOrb B x 15 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 7% Item LightOrb C x 10
Accele + 5% Item SunabaShovel x 10 Blast + 9% Item TachimimiWata x 8 Charge + 5% Item TachimimiHousoushi x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 Tôi nhất định sẽ bảo vệ bạn!
必ず守ってみせる!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Tăng sức phòng ngự VII
(90%)
IX
(105%)


● MAGIA

Icon skill 1014 La Lumière
ラ・リュミエール
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Hồi phục HP
Tác động: Toàn đội
18.7% HP 21.2% HP 2%
● Gây Nguyền rủa
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 100% 0
● Tăng sức tấn công [★5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- 30% 2.5%


● DOPPEL

DoppelIcon 4021 Doppel của Tịnh Hỏa
浄火のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(814%)
22%
● Hồi phục HP
Tác động: Toàn đội
23.7% HP 2%
● Gây Nguyền rủa
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0
● Tăng sức tấn công
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
35% 2.5%

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x 5 Item FurikoNeji x 5 Item LightBook B x 3 Item OkujoBalloon x 3 Item LightBook C x 1 Item KaidanMonument x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item LightBook A x 7 Item HitsujiTsuno x 7 Item LightBook B x 5 Item MailGlider x 5 Item LightBook C x 3 Item JinkouchinouCode x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item LightBook A x 9 Item KagamiShoutaijou x 9 Item LightBook B x 7 Item OwlBucket x 7 Item LightBook C x 5 Item RhytonRibbon x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item LightBook A x 11 Item FurikoNeji x 11 Item LightBook B x 9 Item TachimimiWata x 5 Item LightBook C x 7 Item JinkouchinouCode x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Epée de Clovis ID: 1170
MemoriaIcon Epée de Clovis Icon skill 1170 Covering
Mặc định Tối đa Chú thích
Che chắn đồng đội 100% 100% Dành riêng cho
Tart
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.