FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Tart S4
Minh họa Golden Pe Done

Tart S5
Minh họa Golden Pe Done

Tart SD

Thiết kế Golden Pe Done
Lồng tiếng Horie Yui
Nguyên tác Tart Magica
Ngày ra mắt 15/02/2018
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Light Tart
タルト ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 5,238 24,260
ATK 1,894 8,976
DEF 1,913 8,998
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Tôi nhất định sẽ bảo vệ bạn!
●Tăng sức tấn công
●Tăng sức phòng ngự
Magia La Lumière
●Sát thương toàn bộ địch
●Hồi phục HP
●Gây Nguyền rủa lên bản thân
●Tăng sức tấn công [★5]
Doppel Doppel của Tịnh Hỏa
●Sát thương toàn bộ địch
●Hồi phục HP
●Gây Nguyền rủa lên bản thân
●Tăng sức tấn công


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
18,720 6,916 6,936
HP +6% Item LightOrb B x12 ATK +6% Item RainbowOrb x3 DEF +6% Item LightOrb C x6
Accele +4% Item NankinjouKusari x8 Blast +8% Item JinkouchinouCode x6 Charge +4% Item FurikoNeji x12
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
24,260 8,976 8,998
HP +7% Item LightOrb B x15 ATK +7% Item RainbowOrb x3 DEF +7% Item LightOrb C x10
Accele +5% Item SunabaShovel x10 Blast +9% Item TachimimiWata x8 Charge +5% Item TachimimiHousoushi x15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1085 Tôi nhất định sẽ bảo vệ bạn!
必ず守ってみせる!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Tăng sức phòng ngự VII
(90%)
IX
(105%)


Magia

Icon skill 1014 La Lumière
ラ・リュミエール
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Hồi phục HP
Tác động: Toàn đội
18.7% HP 21.2% HP 2%
● Gây Nguyền rủa lên bản thân
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 100% 0
● Tăng sức tấn công [★5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- 30% 2.5%


Doppel

DoppelIcon 4021 Doppel của Tịnh Hỏa
浄火のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(814%)
22%
● Hồi phục HP
Tác động: Toàn đội
23.7% HP 2%
● Gây Nguyền rủa lên bản thân
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0
● Tăng sức tấn công
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
35% 2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x5 Item FurikoNeji x5 Item LightBook B x3 Item OkujoBalloon x3 Item LightBook C x1 Item KaidanMonument x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item LightBook A x7 Item HitsujiTsuno x7 Item LightBook B x5 Item MailGlider x5 Item LightBook C x3 Item JinkouchinouCode x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item LightBook A x9 Item KagamiShoutaijou x9 Item LightBook B x7 Item OwlBucket x7 Item LightBook C x5 Item RhytonRibbon x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item LightBook A x11 Item FurikoNeji x11 Item LightBook B x9 Item TachimimiWata x5 Item LightBook C x7 Item JinkouchinouCode x7
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Epée de Clovis ID: 1170
MemoriaIcon Epée de Clovis Icon skill 1170 Covering
Mặc định Tối đa Chú thích
Che chắn đồng đội

100%

100%

Dành riêng cho
Tart
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.